UP-50 Mezzo-landscape design

The Faculty of Urban Planning / Landscape and Territory
1st Year, sem 2, 2023-2024 | Compulsory Course | Hours/Week: 4P | ECTS Credits: 9
Course Leader:
conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
Learning outcomes:
Course with practical applications study the impact between research, landscape, scenography, type of unconventional contemporary art in the landscape and public space and urban spaces metamorphosis types and their influence in landscape / urban culture. The focus is on radiography of new transdisciplinary research methods in landscape and urban scenography, and the implementation of unconventional art type (land-art, conceptual art, installations, happenings, performances, video art, etc..) in the urban landscape in the light of new ways of perception and communication landscape.
Content:
- Approaches and research methods and study in landscape. New ways of expression in transdisciplinary methodology;
- Art, like a component and manifestation of culture. Art and communication system landscape (expression, representation, signification). Types of artistic expression enshrined in landscape space. Symbolism - link between art and nature.
- Community Art Space Landscape. Urban landscape between tradition and modernity. Metamorphosis categories of urban spaces; networking with classic and contemporary art and their influence on landscape / anthropic and cultural
- Trends in contemporary urban landscape change (natural, built/anthropic) and cultural. Specific categories of urban spaces for dialogue. Landscape Art, Form and Message. Archetype garden in philosophical space
- Networking architecture, visual arts, music, theater, media art in the urban landscape. Ways of incorporating decorative arts, sculpture, arts, media and contemporary art experiments unconventional (happenings, land art, performance, conceptual art) in the landscape;
- Perception of the natural and built urban space (visual, tactile, acoustic). Art and feelings;
- Metamorphosis contemporary landscapes. Arts in urban areas - from classical art to contemporary experiments;
- Modern and contemporary experiments. Case Studies. Works and authors (presentation, characterization, critical appreciation);
- The City in Art and Art in the City. Art, architecture and scenographic landscape - as works of art in public space;
- Methodology of study and research scenographic landscape type based on unconventional fields (anthropology, ethnography and folklore, history, mathematical theories, sacred geometry and geography, quantum theory, music).
Teaching Method:
Projections, films, projects and research author commented, plans, guests, visiting exhibitions.
Practical application - unconventional art exhibition in Landscape / Scenography / Project / Case Study / Work / Essay. Teamwork restricted or extended. Interaction with the community or urban actors involved in the process.
Assessment:
Evaluation of practical applications - unconventional art exhibition in landscape / Scenography / Project / Case Study / Work / Essay + assessment work by the student and by colleagues + Ongoing Evaluation
Bibliography:
Arnheim, Rudolf, Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, București 1979;
Bense, M., Semiotik – Allgemeine Theorie der Zeichen, Baden-Baden, Ed. Agis, 1967;
Birksted, Jan, Relating Architecture to Landscape, Londra, E & FN Spon,1999;
Bohm, D. , Science as Perception-Communication, in The Structure of Scientific Theories, Urbana, University of Illinois Press, 1974;
Crăciun, Cerasella, Arta in spatiul peisagistic. element de coeziune al vieții comunitare. Studiu de Caz: Arta Murală și Tehnica de Artă Graffiti/Stencil., (Editie coordonata), Editura Universitară “Ion Mincu”, București 2009;
Crăciun, Cerasella, Bucurestiul, recipient si generator de peisaje destructurate si destructurante, in publicatia Argument. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism, nr.1/2009, Bucuresti, 2009;
Crăciun, Cerasella, Methodes of analysis, diagnosis and therapy in the human settlements’ landscape, in Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, 2009 Volume 66 (2);
Crăciun, Cerasella, Metabolismul urban. O abordare Neconventionala a Organismului Urban, Editura Universitara “Ion Mincu”, ISBN 978-973-1884-14-1, Bucuresti,
Crăciun, Cerasella, Rezonanta, functie, structura si configuratie in oras. Distanta, rapoarte, inaltime, accent, reper si ritm urban, în Numărul Tematic: A-Ritmii si E-proportii, ARHITEXT. Arhitectura. Design. Arte., Anul XV, Nr.05/2008.
Crăciun, Cerasella, Conturarea unui model de analiza si diagnosticare de tip neconvențional, în Preocupări recente în planificarea spațială. Spre Confluenta tendințelor europene cu priorități naționale, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti, 2008
Delors, Jacques, Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru educație în sec. XXI, Ed. Polirom, Iași, 2000;
Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin si Saxl, Fritz, Saturn și Melancolia. Studii de filosofie a naturii, religie și artă, Ed. Polirom, Iași, 2002;
Kuhn, Thomas, S., Structura revoluțiilor științifice, Ed. Humanitas, București,1999;
Laudan, L., Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley, University of California Press, 1977;
Magnan, Rene si Mathieu, Herve, Orthopoles Villes eu iles, Centre de Recherche D’urbanisme, Paris, Cedex 16, 1975.;
Moraru, Ion, Strategii creative transdisciplinare. Introducere in scientoeuristica, Ed. Academiei Romane, 1992;
Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, Ed. Polirom, Iasi, 1999;
Odobleja, Stefan, Psihologia Consonantista, Ed Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982;
Stengers, Isabelle, Inventarea stiintelor moderne, Ed. Polirom, Iasi, 2001; L’art Contemporain, l’homme, la ville. Histoire. Methodes. Observatoire.,
CAUE 1992, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine,Topos;
*** L’architecture du Paysage, ENAC, Pierre von Meiss, 2002; Urban Monuments and Land-Art;