UT-124 Managementul mobilității urbane

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
ing. Florin Dragomir