IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România

Arhitectură / Facultatea de Arhitectură
Disciplină obligatorie, anul III, sem. 2 / ore: 2C / Credite ECTS: 3vezi fișa disciplinei
Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU / Facultatea de Arhitectură
Disciplină obligatorie, anul III, sem. 2 / ore: 2C / Credite ECTS: 2vezi fișa disciplinei

Începând cu 7 iunie 2020 informațiile de mai jos se găsesc întocmai și în fișa disciplinei.

Anunțuri

Materiale curs