Program de consiliere privind accesarea și scrierea de lucrări științifice

26 mai 2020

Programul își propune să faciliteze înțelegerea mecanismelor de publicare și concepere de texte științifice în domeniul arhitecturii prin oferirea de consiliere, în mod gratuit, membrilor UAUIM (studenți, doctoranzi, cadre didactice etc.).

Puteți apela la serviciile de consiliere dacă aveți nevoie de ajutor (sau doar sfaturi) privind:

Discuțiile pot avea caracter general, se pot axa pe cercetări de abia începute sau în derulare, pe texte în proces de concepere sau redactare etc.

Consilierea se va face în mediul online, prin intermediul platformelor dedicate. Modul de comunicare se va stabili de comun acord în urma unui e-mail trimis la adresa anda.sfintes@uauim.ro.

Programul de consiliere privind accesarea și scrierea de lucrări științifice face parte din proiectul cu titlul SCHOLAR ARCHITECT – Perfecționarea și creșterea calității științifice în învățământul de arhitectură, proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0655.

Scopul proiectului este acela al creșterii eficacității educaționale a UAUIM cu accent pe rezultatele învățării ca urmare a cercetării științifice specifice (fundamentarea proiectelor de arhitectură prin corelarea scrierii și cercetării științifice cu procesul de proiectare în mediul academic) și îmbunătățirii managementului calității prin accesarea resurselor adecvate predării, îndrumării, cercetării și învățării.

Consilieri,
asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș (Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură)
bibliolog drd. Cosmina Grafu (Director interimar Departament Informare-Documentare)
asist. dr. arh. Ioana Zacharias Vultur (Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului)

Coordonator,
asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș