Admitere Programe Masterale - Facultatea de Urbanism, iulie 2014

7 iunie 2014

Facultatea de Urbanism, din Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, este singura facultate din România care organizează Programe Masterale de tip Bologna, acreditate ARACIS, recunoscute la nivel european, precum și de Registrul Urbaniștilor din România (RUR), pentru acordarea dreptului de semnătura.

Programele masterale se adresează specialiștilor din administrația publică, tuturor absolvenților de urbanism, arhitectură și peisagistică, precum și absolvenților din diferite domenii conexe, precum: geografie, construcții, management, marketing, horticultură, silvicultură, economia mediului, științe politice și administrație publică, sociologie, psihologie, istorie, antropologie, etnografie, drept etc.

In anul universitar 2014-2015, vor fi activate urmatoarele specializări:

Inscrierea pentru admitere va avea loc pe 10-11 iulie 2014, iar examenul se va sustine în data de 15 iulie 2014.

Proba de concurs, va consta într-un examen scris (1-3 subiecte), pe o temă de sinteză, ce se cere a fi comentată și argumentată prin prisma licenței de bază a candidatului.

Tematică generală:

Bibliografie:

Oportunități de carieră

Absolvenții programelor masterale ale Facultății de Urbanism pot lucra în: proiectare, administrație – ministere, compartimentul arhitectului șef și șef serviciu urbanism/amenajarea teritoriului, management, economie, sociologie și geografie urbană, mediu si sustenabilitate, cercetare, educație sau în domenii ale creației artistice. Studenții care doresc să își dezvolte mai departe abilitățile de cercetare, sunt încurajați să aplice la un doctorat în cadrul universității.

Toate detaliile, conținutul tematic și bibliografia aferentă pentru admitere se pot consulta în regulament: Regulament admitere Mastere Facultatea de Urbanism iulie 2014.doc

Contact și detalii:

Telefon: Secretariatul Facultății de Urbanism din UAUIM: 021 30 77 180 sau 021 30 77 183

Site: www.uauim.ro/facultati/urbanism//

Facebook: www.facebook.com/facultateaurbanism