Scholar Architect

SCHOLARH_2021 – Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0069

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Scopul proiectului: Creșterea eficacității educaționale a UAUIM și îmbunătățirea managementului calității prin accesarea resurselor adecvate predării, cercetării și învățării, cu accent pe alinierea la norme de etică și deontologie academică, precum și pe rezultatele învățării ca urmare a valorificării tendințelor contemporane în educație, în învățământul de arhitectură, urbanism, design și în profesiile vizate.

Obiective:

Obiectiv 1: Facilitarea activității didactice și de cercetare academică prin asigurarea accesului la resurse digitale de documentare, cercetare, predare (inclusiv informare privind accesarea, managementul și utilizarea acestora), precum și la resurse ce asigură desfășurarea online și/sau în sistem hibrid a activităților specifice universității.

Obiectiv 2: Promovarea calității științifice, precum și a respectării deontologiei și eticii academice prin investigarea, adresarea și informarea privind riscurile de suspiciuni de conduită științifică la care se pot supune membrii UAUIM.

Obiectiv 3: Promovarea calității activității didactice și de cercetare prin valorificarea tendințelor contemporane de predare și cercetare, precum și a criteriilor contemporane de evaluare și autoevaluare la nivel național și internațional.

Obiectiv 4: Perfecționarea mijloacelor de învățare prin cercetarea, informarea despre și testarea modului în care noile tendințe și tehnologii influențează cercetarea, conceperea și construcția arhitecturii.

Obiectiv 5: Optimizarea mijloacelor de învățare specifice profesiei prin adresarea componentei de comunicare în interiorul și în afara mediului academic și/sau profesiei.

Obiectiv 6: Managementul proiectului, comunicare și diseminare rezultate.

Echipa de management a proiectului:

 • Director de Proiect: asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș
 • Responsabil achiziții – Elena Adina Fediuc
 • Responsabil resurse umane – Violeta Angelica Bratu

Echipa de implementare a proiectului:

 • conf.dr.arh. Horia Moldovan
 • conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
 • conf.dr.arh. Ionuț Anton
 • lect.dr.arh. Andrei Mitrea
 • lect.dr.arh. Adrian Moleavin
 • asist.dr.arh. Oana Anca Abălaru Obancea
 • asist.dr.arh. Dana Anton
 • asist.dr.urb. Dana Milea
 • asist.dr.arh. Ioana Zacharias Vultur
 • bibl. Roxana Halmagi

Durata de implementare a proiectului: 18 mai 2021 – 10 decembrie 2021

Contact

E-mail: scholarh@uauim.ro
Facebook: www.facebook.com/scholarhuauim

Resurse:

Pentru a avea acces la diverse materiale elaborate în cadrul proiectului vă rugăm să urmăriți pagina dedicată din platforma internă UAUIM – https://uauim.allbim.net (secțiunea Activități extracurriculare).

Volumul ce cuprinde rezultate ale proiectului poate fi consultat la adresa https://editura.uauim.ro/pub/462.

Scholar Architect (2020) – Perfecționarea și creșterea calității științifice în învățământul de arhitectură

Titlul proiectului: SCHOLARH

Durata de implementare a proiectului: 11 mai 2020 – 10 decembrie 2020

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0655

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Proiectul urmărește creșterea eficacității educaționale a UAUIM cu accent pe rezultatele învățării ca urmare a cercetării științifice specifice (fundamentarea proiectelor de arhitectură prin corelarea scrierii și cercetării științifice cu procesul de proiectare în mediul academic) și îmbunătățirea managementului calității prin accesarea resurselor adecvate predării, îndrumării, cercetării și învățării.

Obiective:

O1. Perfecționarea personalului didactic prin creșterea accesibilității membrilor UAUIM la literatura științifică de specialitate și din domenii conexe prin informare și acces la baze de date virtuale.

O2. Promovarea respectării deontologiei și eticii academice prin consilierea membrilor UAUIM (personal didactic, de cercetare, doctoranzi și studenți) cu privire la scrierea de texte științifice specifice.

O3. Perfectionarea mijloacelor de invatare prin cercetarea, informarea despre și testarea, în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, a unor modalități de implementare a demersului specific de cercetare în arhitectură ce corelează consultarea de texte științifice, design-ul de arhitectură, exprimarea grafică de sinteză și producerea de texte științifice, încurajând experimentul, cercetarea și non-convenționalul.

Director de Proiect: asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș

Echipa de implementare a proiectului:

 • lect.dr.arh. Adrian Moleavin
 • lect.dr.arh. Andrei Mitrea
 • asist.dr.arh. Ioana Vultur
 • lect.dr.arh. Letiția Bărbuică

Colaboratori:

 • bibl.drd. Cosmina Grafu
 • asist.dr.arh. Dana Milea
 • soc.mrd.antropologie Ruxandra Păduraru

Activități:

Resurse:

Raport:

Raport implementare SCHOLARH.pdf