SFA-43 Istoria Design-ului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-43 Istoria Design-ului.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect. Denisa Ilie
Obiective:
Asimilarea de cunoștințe în domeniul istoriei designului, familiarizarea cu limbajul de specialitate și problematica specifică domeniului (formă, culoare, textură, material, semantică etc), pregătirea pentru creația practică de specialitate
Conținut:
1. Basic Design; Simbolistica formelor geometrice simple arhetipale:
Cercul, pătratul, triunghiul, cu părțile și variațiile lor - elemente de limbaj vizual în design

2. Corespondențe între design și mediul natural, inspirația din natură de-a lungul timpului în creația de design

3. Percepția vizuală în design. Gestalt, Legi și principii gestaltiste. Exemple comentate din istoria artei și din istoria designului

4. Istoria designului: sec.al XVII-lea – al XIX-lea în Europa și Țările Române. Revoluția industrială. Crystal Palace, Michael Thonet etc.

5. Arts and Crafts. Motive inspiratoare, forme dominante. William Morris, John Ruskin, Arthur Mackmurdo, Charles Ashbee etc.

6. Art Nouveau, partea I. Belgia: Victor Horta, Henry van de Velde; Franța: Hector Guimard etc.; Spania: Antoni Gaudi

7. Art Nouveau, partea a II-a. Jugendstil, Secession, Școala de la Glasgow, țara noastră

8. Art DECO: motive inspiratoare – Egiptul antic etc., forme dominante, spiritul Art Deco în Europa și America

9. Design pentru industrie. Estetica mașinii. Școli de design: Bauhaus, Vkhutemas. Asociații profesionale de design. Perioada: 1900 -1944

10. Design scandinav, partea I: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia. Alvar Aalto, Finn Juhl, Aarne Jacobsen, Eero Arnio etc.

11. Design scandinav, partea a II-a. Suedia: Carl și Karin Larsson – conceptul de design ca stil de viață, Poul Henningsen, Verner Panton, Eliel Saarinen, Tapio Wirkkala etc.

12. Design italian. Trienala de la Milano, Pininfarina, Gio Ponti, Carlo Mollino, Frații Castiglioni, Vico Magistretti, Andrea Branzi, Joe Colombo, Mario Bellini, Ettore Sottsass, Gaetano Pesce etc.

13. Design și cultură de masă, consumism, pop, modernismul devine pop, perioada: 1950 – 1970

14. Postmodernism în design, perioada 1970 – 1990. Motive inspiratoare, forme dominante; revoluția microelectronică, civilizația imaginii; Archizoom, Superstudio, Memphis, Alchimia etc.
Ettore Sottsass, Michele de Lucchi, Philippe Starck, Ron Arad, Michael Graves etc.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de imagini, discuții interactive de stimulare a interesului studenților pentru domeniul specific
Mod de evaluare:
- verificarea cunoștințelor în scris și
- minim 3 fișe cu exemple de obiecte de design la alegere, din cele prezentate la curs sau unele asemănătoare sau schițe cu creații originale de design, pe format A3, hârtie de desen, tehnici la alegere și explicații scrise (autor, firmă producătoare, anul fabricării, premii obținute, dimensiuni, materiale etc.)
Bibliografie minimală:
(AILC) - Ailincăi Cornel: INTODUCERE ÎN GRAMATICA LIMBAJULUI VIZUAL, Ed.Dacia, București 1982
(ARND) - Arnheim, Rudolf: THE DYNAMICS OF DE ARCHITECTURAL FORM, University of California Press, Berkeley, L.A., London 1977
(ARNF) - Arnheim, Rudolf: FORȚA CENTRULUI VIZUAL
Meridiane, București 1995
(ARNP) - Arnheim, Rudolf: ARTA ȘI PERCEPȚIA VIZUALĂ
Editura Meridiane, București 1979
(BENL) - Benoist, Luc: SEMNE, SIMBOLURI ȘI MITURI
Humanitas, București 1995
(BORS) - Börsen Hottmann, Nina: ITALIAN DESIGN
Benedikt Taschen, Köln 1995
(BURD) - Bürdek, Bernhard E.: DESIGN – Storia, teoria e prassi
del disegnio industriale, Arnoldo Mondadori Editore,
Milano 1992
(CHED) - Chevalier Jean, Gheerbrant, Alain: DICȚIONAR DE SIMBOLURI, Editura Artemis, București 1995
(CHAR) - Fiell, Charlotte & Peter: CHAIRS, 1000 Masterpieces of Modern Design, 1800 to the Present Day
Goodman Fiell, London, 2012
(CHAP) - Fiell, Charlotte & Peter: SCANDINAVIAN DESIGN
TASCHEN, Koln 2005
(DROS) - Droste, Magdalena: BAUHAUS 1919 –1933
Benedikt Taschen, Köln 1993
(DURS) - Durand, Gilbert: STRUCTURILE ANTROPOLOGICE ALE IMAGINARULUI, Univers, București 1977
(EMBR) - Ember, Carol R.; Ember, Melvin: CULTURAL ANTHROPOLOGY
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1988
(EVSE) - Evseev, Ivan: DICȚIONAR DE SIMBOLURI ȘI
ARHETIPURI CULTURALE
Editura Amarcord, București 2001
(FILM) - Filimon, Liviu: PSIHOLOGIA PERCEPȚIEI
Ed. Stiințifică, Bacău 1993
(GADM) - Gadamer, Hans Georg: ACTUALITATEA FRUMOSULUI
Ed.Polirom, Iași 2000
(HEID) - Heidegger, Martin: ORIGINEA OPEREI DE ARTĂ
Humanitas, București 1995
(HOBS) - Hoban, Sally: COLLECTING MODERN DESIGN
Miller s, London, 2001
(KEPL) - Kepes, Gyorgy: LANGUAGE OF VISION
Paul Theobald & Company, Los Angeles 1961
(LURC) - Lurçat, André: FORMES, COMPOSITION ET LOIS D‘HARMONIE, Vincent Freal & Co., Paris 1955
(NICL) - Nicolescu, Corina: CASE, CONACE ȘI PALATE VECHI ROMÂNEȘTI, Ed.Meridiane, București 1979
(PIAD) - Piaget, Jean: DIMENSIUNI INTERDISCIPLINARE ALE PSIHOLOGIEI, Ed. Didactică și Pedagogică, București 1972
(PIAM) - Piaget, Jean: LES MECANISMES PERCEPTIFS
Ed.PUF, Paris 1961
(PLAT) - Platon: OPERE, volumul VII
Editura științifică, București 1975
(PLSU) - Pleșu, Andrei: CĂLĂTORIE ÎN LUMEA FORMELOR
Ed. Meridiane, București 1974
(RAPO) - Rapoport, Amos: POUR UNE ANTHROPOLOGIE DE LA MAISON, Dunod, Paris 1972
(ROCK) - Rock, Irvin: PERCEPTION
(SAPR) - Sapper Richard, THE INTERNATIONAL DESIGN YEARBOOK 1998, Laurence King Publishing, Hong Kong 1998
(SAUS) - Sausmarez, Maurice de: BASIC DESIGN: THE DYNAMICS OF VISUAL FORM, The Herbert Press, 1964
(SMIT) - Smith, Paul J.: OBJECTS FOR USE/ HANDMADE BY DESIGN
Harry N.Abrams, Inc., Publishers in association with the American Craft Museum, Hong Kong 2001
(SPAR) - Sparke, Penny; Hodges, Felice; Stone, Anne; Dent Coad, Emma: DESIGN – UN REPERTORIO DI IMMAGINI DAL 1850 AD OGGI
Instituto geografico de Agostini, Novara 1989
(TORD) - TORINO DESIGN – Dall automobile al cucchiaio
Ed.Umberto Allemandi & C.
Museo dell automobile Carlo Biscaretti di Ruffia, Torino,
6 aprile – 30 giugno 1995 – catalogul expoziției
(ZERG) - Zerbst, Rainer: ANTONI GAUDI
Benedikt Taschen, Köln 1988
(WONG) - Wong, Wucius: PRINCIPLES OF FORM AND DESIGN
Van Nostrand Reinhold, New York 1993
(ENCA) - w.w.w. ENCARTA.com – ENCARTA Encyclopedia
Deluxe edition 2004
REVISTE: Interni, Domus, Igloo, Arhitectura, Arhitext Design, Zeppelin etc.

Observații:
Prezența este obligatorie la cel putin 10 cursuri și constituie un punct din notă