PID-163 Atelier design (3.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 7
Titular:
conf. Mariana Croitoru