PID-97 Atelier arhitectură (1.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7

Fișa disciplinei

PID-97 Atelier arhitectura (1.4).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh.int. Marilena Negulescu
Colectiv:
asist.dr.arh. Astrid Rottman, asist.dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, asist.dr.arh.int. Raluca Maria Velescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Inițierea in principiile arhitecturii de interior, ale compoziției arhitecturale, a cerințelor funcționale ale diverselor spatii.
Însușirea primelor principii de redactare ale unui proiect de arhitectură de interior si a tehnicilor de studiu utilizate în elaborarea acestuia.
Conținut:
Cerințe minimale in cazul locuințelor pe doua niveluri
Repartizarea funcțională pe jumătăți de nivel si iluminarea lor
Despre scări _ reprezentarea și cerințele specifice de execuție, amplasare si imagine ale scărilor in cadrul locuinței
Lumina si punctele cardinale in desfășurarea funcționala pe doua niveluri, amplasarea golurilor pentru obținerea unei fațade armonioase
Detaliere funcțiuni principale - Bucătăria si cerințele specifice, baia si cerințe esențiale ale instalațiilor sanitare suprapuse, incăperile principale si dimensionarea lor
Macheta de studiu si importanta acesteia
Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, susțineri la panou, corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor
Îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
Corecturi individuale și la panou
Mod de evaluare:
Evaluare sumativă (predarea proiectului și prezentarea acestuia în fața comisiei de jurizare – mod de prezentare grafică, demers arhitectural etc.)
Bibliografie minimală:
de Botton, Alain, Arhitectura fericirii, Editura Vellant, 2009
Cieraad, Irene, At Home: An Anthropology of Domestic Space, New York: Syracuse University Press, 2006
Cantacuzino, George Matei, Introducere la studiul arhitecturii, Editura Paideia, 2002
Dabija Ana-Maria, Notiuni de proiectare a tamplariilor la cladiri cu functiuni civile, UAUIM, 2003
Dabija Ana-Maria, Notiuni de proiectare a scarilor la cladiri cu functiuni civile, UAUIM
Jurov, Cosma, 2006. Arhitectura ambianțelor – elemente de teorie cognitivă și psihologie ambientală în arhitectură
București: Editura Capitel
Kilmer Rosemary, Kilmer Otie, Construction Drawings and Details for Interiors, John Wiley&Sons, 2016
von Meiss Pierre, De la Formă la Loc+Tectonica, ed. Capitel Avangarde, 2016
Neufert Ernst, Manualul arhitectului, Alutus, 2004
Pallasmaa, Juhani, Privirea care atinge: arhitectura si simturile, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
Pallasmaa Juhani, Mana care gandeste, Editura fundatiei Arhitext design, 2020
Piotrowski Christine, Professional Practice for Interior Designers, John Wiley&Sons, 2016
Stan Allen, Practice - Architecture, Technique and Representation, Routledge, 2009
Schulz Christian Norberg, Architecture: Presence, Language, Place, ed. Skirra, 2000
Zell Mo, Arhitectural Drawing Course: Tools and Technique for 2D and 3D Representation, Barron's, 2008
Zumthor, Peter, Thinking Architecture, Birkhauser, Basel, 2006