PID-115 Atelier arhitectură (4.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
PID-115 I Atelier arhitectura (4.4).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Colectiv:
lect.dr.arh.int. Mihaela Lazăr / lect.dr.arh.Daniel N.Armenciu / prof.dr.arh. Tomnița Florescu / lect.dr.arh. Justin Baroncea
Obiective:
- capacitate de sinteză a informațiilor privind tendințele din domeniul spațiilor de expunere (studii de caz, aspecte specifice)
- abilitatea de a exprima un concept inclusiv în artă
- importanța integrării în proiectare a noțiunilor teoretice și a altor proiecte
- capacitatea de a colabora în cadrul echipei de proiectare
Conținut:
În cadrul proiectului de centru cultural, al doilea proiect al semestrului propune amenajarea unui spațiu de expunere temporară - cu 3 propuneri diferite de expoziții. Proiectul va fi integrat cu un scurt proiect de iluminat, pentru a releva importanta alegerii sistemului de iluminat pentru această funcțiune.
Proiectul va include și propunerea unei instalații artistice multiSENZORIALE, ceea ce oferă studenților posibilitatea de a fi arhitecți de interior, dar și artiști sau curatori, personalizându-și astfel propuneriile.
Metoda de predare:
- prezentări ppt, vizite și studii de caz in situ,corecturi in cadrul atelierului de proiectare
Mod de evaluare:
- prezentare publică în fața unui juriu format din îndrumătorii anului 4 și invitați
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf – Arta și percepția vizuală, Editura Polirom, 2011
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Lord, Barry; Piacente, Maria - Manual of Museum Exhibitions, Rowman & Littlefield, 2014
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pallasmaa, Juhani – Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Editura Fundației Arhitext design, 2015, București
Strong, J., Theatre Buildinds – a design guide, Ed. Routlege, 2010, New York
Wu, Aimee; Qu, Anna - Fascinating Exhibition Space, Phoenix Publishing Limited, 2012
Observații:
- pentru anul universitar 2022 - 2023, amplasamentul este la Halele Carol - București