PID-115 Atelier arhitectură (4.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
prof. dr. habil. arh. Beatrice-Gabriela Jöger, asist. dr. arh. int. & scenograf Silvia Ionescu, asist. dr. arh. Pietro Aurelian Dorissa, drd. arh. George Dobre
Obiective:
- capacitate de sinteză a informațiilor privind tendințele din domeniul spațiilor de expunere (studii de caz, aspecte specifice) - abilitatea de a exprima un concept inclusiv în artă - importanța integrării în proiectare a noțiunilor teoretice și a altor proiecte - capacitatea de a colabora în cadrul echipei de proiectare
Conținut:
În cadrul proiectului de centru cultural, al doilea proiect al semestrului propune amenajarea unui spațiu de expunere temporară - cu 3 propuneri diferite de expoziții. Proiectul va fi integrat cu un scurt proiect de iluminat, pentru a releva importanta alegerii sistemului de iluminat pentru această funcțiune. Proiectul va include și propunerea unei instalații artistice multiSENZORIALE, ceea ce oferă studenților posibilitatea de a fi arhitecți de interior, dar și artiști sau curatori, personalizându-și astfel propuneriile.
Metoda de predare:
- prezentări ppt, vizite și studii de caz in situ,corecturi in cadrul atelierului de proiectare
Mod de evaluare:
- prezentare publică în fața unui juriu format din îndrumătorii anului 4 și invitați
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf – Arta și percepția vizuală, Editura Polirom, 2011 Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015 Lord, Barry; Piacente, Maria - Manual of Museum Exhibitions, Rowman & Littlefield, 2014 Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004 Pallasmaa, Juhani – Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Editura Fundației Arhitext design, 2015, București Strong, J., Theatre Buildinds – a design guide, Ed. Routlege, 2010, New York Wu, Aimee; Qu, Anna - Fascinating Exhibition Space, Phoenix Publishing Limited, 2012
Observații:
- pentru anul universitar 2022 - 2023, amplasamentul este la Halele Carol - București