PID-112 Atelier arhitectură (4.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
PID-112 I Atelier arhitectura (4.2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Colectiv:
lect.dr.arh.int. Mihaela Lazăr / lect.dr.arh.Daniel N.Armenciu / prof.dr.arh. Tomnița Florescu / lect.dr.arh. Justin Baroncea
Obiective:
- capacitatea de a proiecta spații de birouri moderne,
de a dezvolta un concept, de a rezolva compozițional și funcțional un spațiu interior
- înțelegerea integrării teoriei în proiectare
- abilitatea de a colabora în cadrul echipei
- capacitatea de a face o prezentare publică


Conținut:
Continuând primul proiect, aceleasi echipe de studenți vor proiecta arhitectura interioară pentru sediul unei firme (aproximativ 700 mp).
Proiectul scurt va începe cu vizite pe șantiere și la companii moderne, beneficiind de consultanță de specialitate din partea foștilor absolvenți ai FAI.
Predarea finală va fi un proiect de idee (concurs), cu accent pe elementele interioare specifice proiectării reale: atmosferă (materiale, tecxturi, cromatică), funcționalitate optimă pentru organigrama firmei, producători (mobilier specializat, pereți despărțitori, pardoseli, tratamente acustice, soluții de iluminat), pitch și exercițiu de bugetare.
Metoda de predare:
- prezentări ppt., vizită pe șantiere, studii de caz reale (sedii de firme) și corecturi in cadrul atelierului de proiectare
Mod de evaluare:
- prezentare publică în fața unui juriu (îndrumătorii anului 4 și invitați externi)
Bibliografie minimală:
Brooker, G., Stone S. – Form and Structure in Interior Architecture, Bloomsbury Publishing, 2016
Dodsworth S., Anderson, S. – The Fundamentals of Interior Design, Bloomsbury Publishing, 2018
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004

*** Interior Design, Detail, Divisare, The Plan
Observații:
Pentru anul universitar 2022 - 2023, amplasamentul ales este fostul Hotel Palas - București.