IT-21 Istoria artei

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Examen 30 iunie 2021, ora 11:30

Regulament examen iulie 2021.pdf

Materiale curs

2019-2020 slidelist.zip
Extrase bibliografie it -21.zip (28 MB)

Fișa disciplinei

IT-21 Istoria artei.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf. Celia Ghyka
Obiective:
Cursul va urmări momente cheie din istoria artei moderne, pornind de la sfârșitul secolul al XVII-lea și până la momentul avangardelor. Cu necesitate selectiv, cursul va insista asupra momentelor din istoria artei moderne care au avut influențe decisive asupra producerii și receptării artei. Cursul este cronologic, însă organizarea, lecturile, discuțiile și exercițiile vor avea un focus tematic, invitând la înțelegerea intersecțiilor și divergențelor între practicile artistice ale unui moment și contextul cultural, politic, social în care acestea apar.
Obiectivele didactice ale cursului vizează
- înțelegerea devenirilor istorice și a contextului cultural al artelor vizuale în modernitate
- dezvoltarea unei sensibilități avizate în domeniul vizualității
- construirea unui vocabular de bază în domeniul artelor vizuale și utilizarea acestuia prin analiza vizuală a unei lucrări prin exercițiul „privirii de aproape”
- dezvoltarea abilităților critice și analitice în cadrul vizitei la muzeu / galerie
- construirea abilității de a comenta lucrări artistice privite în contextul istoric, cultural, social, politic etc.
Conținut:
Teme
• Pentru o istorie a experienței – incursiune în istoria expunerii
• Introducere în modernitate. Metodele cursului. Vocabular, mize ale istoriei artei.
• Sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea.
• Neoclasicism (Franța)
• Romantism (Anglia, Franța, Germania)
• Realism. Școala de la Barbizon
• Manet
• A doua jumătate a secolului al XIX-lea. Impresionism și
• Postimpresionism. Artiști în afara curentelor (Cézanne, Van Gogh, Gauguin)
• Avangardele începutului de secol XX. Cubism.
Metoda de predare:
Prelegeri cu imagini. Comentariu și analiză a unor opere – reper. Vizionare de filme și
comentarii de text. Discuții în clasă.
Mod de evaluare:
10% - Participare la curs. Studenților li se cere participarea activă la curs (implicare în discuții și întrebări) și citirea materialelor propuse. Bibliografia propusă este orientativă, însă cursul va discuta teme, imagini și materiale suplimentare, urmărind doar parțial textele indicate în bibliografie. Cursul este dens și din acest motiv participarea este obligatorie, iar studenții sunt încurajați să ia notițe în mod activ și să recupereze de la colegi notele cursurilor la care absentează. Mai mult de două absențe la curs vor afecta în mod negativ nota finală. Mai mult de cinci absențe conduc la nepromovarea cursului. Întârzierile la curs nu sunt permise, iar întârzierile repetate vor fi considerate absențe. Folosirea la curs a laptopurilor sau altor aparate electronice nu este permisă.

90% - Examen final, scris, în sesiune. Examenul va consta într-un test care combină răspunsuri la întrebări scurte și răspunsuri la întrebări tip grilă.

Studenții vor respecta cu strictețe normele de integritate și etică academică. Orice lucrare asupra căreia planează suspiciunea de necinste academică va fi declarată nepromovată. Acest lucru este valabil pentru toate exercițiile propuse.
Bibliografie minimală:
Studenții sunt rugați să își procure cartea lui Will Gompertz (orice ediție este acceptată), iar
extrase din Stockstad&Cothren și Kleiner vor fi transmise pe site. Studenții vor primi
planurile de curs cu indicarea imaginilor discutate la curs, însă este responsibilitatea acestora
de a găsi imagini ale lucrărilor discutate și care nu se găsesc în bibliografie.
Will Gompertz, O istorie a artei moderne, Polirom, 2014
Stokstad, Marilyn, and Michael Cothren, Art History. Combined volume 4th ed., Pearson,
2011
Kleiner, Fred S., Gardner’s Art through the Ages. A Global History, 13th edition, Thomson
& Wadsworth, 2009
Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloch, Art since 1900. Thames &
Hudson, 2004

informații suplimentare ›