ST-88 Detaliere de arhitectură (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
conf.dr.arh. Zina Macri
Limba de predare:
română
Obiective:
Enunțarea, înțelegerea și însușirea principiilor de concepere a subansamblurilor arhitecturale, în relație cu particularitățile spațiului construit și cu cerințele arhitecturale ale acestuia.
Relația ansamblu - funcțiune – material
Integrarea detaliului în conceptul architectural
Identificarea modalităților de evaluare și alegere a rezolvării optime ținând cont de condițiile de team și de acțiunea agenților de mediu și antropici
Conținut:
I - Introducere în Detalierea de Arhitectură
Principii de detaliere arhitecturală a componentei verticale a anvelopei. Relația mediu interior – exterior. Cerințe funcționale conform legislației.
II - Tencuieli tradiționale și contemporane pentru finisaje umede și peliculare.
Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare
III – Placaje cu montare umedă.
Placaje cu alcătuire ventilată și pereți-mantou. Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare. Cerințe funcționale conform legislației. Fizica construcțiilor aplicată
Răspunsul la cerințele termo-higro-acustice și de protecție împotriva însoririi excesive.
IV - Accidente (rosturi, glafuri) și accesorii. Principii de detaliere arhitecturală
V - Sisteme de tavane Principii de detaliere arhitecturală la tavane. Fizica construcțiilor aplicată. Probleme termice și acustice. Alcătuiri tradiționale și moderne. Principii de detaliere arhitecturală
VI - Pardoseli. Elemente teoretice. Fizica construcțiilor aplicată. Principii de proiectare la nivel de detaliu, în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute prin legislația națională și internațională
Pardoseli calde – pardoseli reci. Principii de detaliere arhitecturală. "Accidente" în câmpul pardoselilor
VII - Principii de detaliere arhitecturală a parapetelor și balustradelor în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute prin legislația națională și internațională. Principii de detaliere arhitecturală
Metoda de predare:
curs
Mod de evaluare:
nota minimă de promovare a examenului este rezultatul răspunsurilor la verificările pe parcursul cursului (30%) și a răspunsului la examenul programat în sesiune (70%). Nota minimă pentru promovarea disciplinei este condiționată de obținerea cel puțin a notei 5 (cinci) nerotunjite.
Bibliografie minimală:
Sisteme performante pentru fațade arh. Ana-Maria Dabija
Graphic Standards Ramsey & Sleeper – orice ediție
Technique de la construction Martin Mittag – orice ediție
Batir Rene Vitone – orice ediție
Finisaj- volumele I și II Alexandru Stan curs IAIM ed. 1989
Addenda la cursul de Finisaj Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija
Sinteza documentară de tavane cu finisaj uscat Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija
Documentație de pardoseli în soluții moderne Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija & C.Pruncu
Catalog subansambluri pentru fațade termoizolate Radu Sfinteș & CTA
Indicator tehnic în construcții Victor Asquini, ed. 1938, 1942, 1946, 1947
Energetique du Bâtiment Ecole Polytechnique Federale – Lausanne Gay J. B.
Technique du Bâtiment Ecole Polytechnique Federale - Lausanne Iselin F.
Economie d'energie Ecole Polytechnique Federale Lausanne Lupu M. , Tschumi M.
Curs Construcții Zacopceanu
Curs Construcții Florin Teodorescu
Curs Construcții Dorian Hardt 1980
Materiale de construcții Dorian Hardt
Detalii de construcții Dorian Hardt
Breviar termeni în arhitectură Dorian Hardt