ST-88 Detaliere de arhitectură (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija
Limba de predare:
română
Obiective:
Enunțarea, înțelegerea și însușirea principiilor de concepere a subansamblurilor arhitecturale, în relație cu particularitățile spațiului construit și cu cerințele arhitecturale ale acestuia. Relația ansamblu - funcțiune – material Integrarea detaliului în conceptul architectural Identificarea modalităților de evaluare și alegere a rezolvării optime ținând cont de condițiile de team și de acțiunea agenților de mediu și antropici
Conținut:
I - Introducere în Detalierea de Arhitectură Principii de detaliere arhitecturală a componentei verticale a anvelopei. Relația mediu interior – exterior. Cerințe funcționale conform legislației. II - Tencuieli tradiționale și contemporane pentru finisaje umede și peliculare. Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare III – Placaje cu montare umedă. Placaje cu alcătuire ventilată și pereți-mantou. Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare. Cerințe funcționale conform legislației. Fizica construcțiilor aplicată Răspunsul la cerințele termo-higro-acustice și de protecție împotriva însoririi excesive. IV - Accidente (rosturi, glafuri) și accesorii. Principii de detaliere arhitecturală V - Sisteme de tavane Principii de detaliere arhitecturală la tavane. Fizica construcțiilor aplicată. Probleme termice și acustice. Alcătuiri tradiționale și moderne. Principii de detaliere arhitecturală VI - Pardoseli. Elemente teoretice. Fizica construcțiilor aplicată. Principii de proiectare la nivel de detaliu, în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute prin legislația națională și internațională Pardoseli calde – pardoseli reci. Principii de detaliere arhitecturală. "Accidente" în câmpul pardoselilor VII - Principii de detaliere arhitecturală a parapetelor și balustradelor în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute prin legislația națională și internațională. Principii de detaliere arhitecturală
Metoda de predare:
curs
Mod de evaluare:
nota minimă de promovare a examenului este rezultatul răspunsurilor la verificările pe parcursul cursului (30%) și a răspunsului la examenul programat în sesiune (70%). Nota minimă pentru promovarea disciplinei este condiționată de obținerea cel puțin a notei 5 (cinci) nerotunjite.
Bibliografie minimală:
Sisteme performante pentru fațade arh. Ana-Maria Dabija Graphic Standards Ramsey & Sleeper – orice ediție Technique de la construction Martin Mittag – orice ediție Batir Rene Vitone – orice ediție Finisaj- volumele I și II Alexandru Stan curs IAIM ed. 1989 Addenda la cursul de Finisaj Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija Sinteza documentară de tavane cu finisaj uscat Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija Documentație de pardoseli în soluții moderne Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija & C.Pruncu Catalog subansambluri pentru fațade termoizolate Radu Sfinteș & CTA Indicator tehnic în construcții Victor Asquini, ed. 1938, 1942, 1946, 1947 Energetique du Bâtiment Ecole Polytechnique Federale – Lausanne Gay J. B. Technique du Bâtiment Ecole Polytechnique Federale - Lausanne Iselin F. Economie d'energie Ecole Polytechnique Federale Lausanne Lupu M. , Tschumi M. Curs Construcții Zacopceanu Curs Construcții Florin Teodorescu Curs Construcții Dorian Hardt 1980 Materiale de construcții Dorian Hardt Detalii de construcții Dorian Hardt Breviar termeni în arhitectură Dorian Hardt