ST-88 Detaliere de arhitectură (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-A ST-88 Detaliere de arhitectura (1).pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Zina Macri
Limba de predare:
română
Obiective:
Cunoașterea, înțelegerea și însușirea unor principii și metode de proiectare și realizare a detaliilor de arhitectură, specifice anvelopantei clădirilor, în relație cu particularitățile spațiului construit și cu cerințele arhitecturale ale acestuia.

Dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare proiectării pentru execuție a detaliilor de alcătuire și finisare a componentei opace a anvelopantei clădirilor (pereți plini, pardoseli, învelitori în pantă) și a vitrajelor clădirilor.
Înțelegerea problemelor fizice și a tehnologiilor de execuție, capacitatea de corelare a acestora cu probleme legate de funcțiunea clădirii, pentru a crea spații confortabile și pentru a proteja elementele constructive la acțiunea factorilor de mediu.
Cunoașterea condiționărilor impuse de diversele materiale de construcții în proiectarea detaliilor arhitecturale.
Cunoașterea și aplicarea critică a principiilor dezvoltării sustenabile în proiectarea detaliilor de arhitectură.
Conținut:
Noțiuni introductive – detaliul de arhitectură ca parte integrantă a concepției arhitecturale a clădirilor. Viziunea sustenabilă - interacțiunea dintre clădiri și mediul exterior.
Realizarea „feței văzute/finite” a construcțiilor: finisaje umede pentru pereți; sisteme de placare cu montaj uscat – fațadele ventilate.
Închiderea golurilor în pereți, planșee, acoperișuri, împrejmuiri – principii de realizare a tâmplăriilor. Sisteme tradiționale și contemporane de tâmplării: alcătuire, materiale curente, sisteme de manevrare. Materiale și alcătuiri speciale.
Componenta vitrată a anvelopantei. Materiale, sisteme contemporane și alcătuiri speciale. Funcțiuni complementare; principii ale arhitecturii sustenabile cu aplicare directă în proiectarea de detaliu a tâmplăriilor.
Alcătuirea subansamblurilor orizontale ale anvelopantei clădirilor aflate în contact cu solul - straturi de bază, straturi intermediare; planșee și pardoseli. Implicații ale alegerii materialelor stratului de uzură în conceperea de detaliu a pardoselilor.
Proiectarea învelitorilor ca subansambluri specifice în relație cu șarpantele clădirilor
Metoda de predare:
Prezentări ale subiectelor vizate de disciplină - videoproiecție, prezentări video, discuții libere la clasă.
Prelegeri ilustrate cu imagini digitale.
Mod de evaluare:
Examen scris - verificare finală/sumativă în timpul sesiunii.
Bibliografie minimală:
Allen, E., Architectural Detailing. Function. Constructibility. Aesthetics. Wiley, 1992
Allen, E., Iano, J., Fundamentals of Building Construction. Materials and Methods. John Wiley & Sons, 2009 (5th ed.)
Allen, E., Rand, P., Architectural Detailing. Function. Constructibility. Aesthetics. 3rd Edition Wiley, 2016
Berge, B., The Ecology of Building Materials. Elsevier, 2009
Boswell, K., Exterior Building Enclosures. Design Process and Composition for Innovative Facades. John Wiley & Sons, 2013
Brookes, A., Meijs, M., Cladding of Buildings. Taylor & Francis, 2008 (4th ed.)
Cremers, J., Building Openings Construction Manual: Windows, Vents, Exterior Doors. Detail Construction Manuals, 2016
Crișan, R, Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară Ion Mincu, 2012
Dabija, A.M., Sisteme performante pentru fațade. Ed. Univ. Ion Mincu, 2005 (2nd ed.)
Davies, N., Jokiniemi, E., ABCD… Architecture and Building Construction Dictionary. Elsevier, 2008
Deplazes, A., Constructing Architecture. Birkhauser, 2005
Domone, P., Illston, J. [Eds.], Construction Materials. Their nature and behaviour. Spon Press, 2010 (4th ed.)
Hardt, D., Proiectarea detaliilor de construcție. Ed. Tehnică, 1973
Hardt, D., Proiectarea detaliilor de finisaj. Ed. Tehnică, 1974
Herzog, T., Krippner, R., Lang, W., Facade Construction Manual. Ed. Detail, Birkhäuser, 2004 (1st Ed.), 2017 (2nd Ed.)
Knaack, Klein, Bilow, Auer, Façades. Principles of Construction. Birkhäuser, 2014
Lyons, A., Materials for Architects and Builders. Elsevier, 2007 (3rd Ed.)
Pană, R., Fizica construcțiilor. Higrotermica. Însorire și protecție solară. Ed. Univ. Ion Mincu, 2010
Peck, M., (Ed.), Modern Concrete Construction Manual. Ed. Detail, 2013
Schittich, C., Glass construction manual, Ed. Detail, Birkhäuser, 2007
Schunck, Oster, Barthel, Kiessl, Roof Construction Manual. Pitched Roofs. Birkhauser, 2013
Stan, A., Finisaj- volumele I și II, curs IAIM, 1989
Observații:
Studenții din ani mai mari care refac disciplina trebuie să ia legătura cu reprezentantul studenților anului 3 pentru transmiterea tuturor informațiilor relevante privind refacerea activităților aferente disciplinei.
Pentru o comunicare eficientă între toți cei interesați, studenții înscriși la această disciplină pot accesa grupul facebook special creat, "2023-2024_CURS Detaliere" - https://www.facebook.com/groups/621501086859628/