ST-88 Detaliere de arhitectură (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.arh Ana-Maria Dabija

modifică