ST-116 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 1
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Monica Mureșanu
Limba de predare:
română
Obiective:
- Capacitatea de a relaționa reprezentarea arhitecturii (obiectul proiectat) cu materializarea ei (obiectul real) ținând cont de toate normele de redactare ale unui proiect tehnic.
- Înțelegerea condiționărilor impuse de caracteristicile materialelor în proiectarea de arhitectură și aplicarea unor principii învățate la cursurile Construcții din lemn și oțel (semestrul I) și Construcții din zidărie și beton armat (semestrul 2).
- Aplicarea unor principii de baza de fizica construcțiilor pentru clădirii de complexitate redusă; asigurarea confortului interior și a protecției climatice cu materiale și tehnologii adecvate.
- Cunoașterea sistemelor, subsistemelor și elementelor constructive și utilizarea lor aplicată pe două construcții propuse în cadrul activităților practice pornind de la cele patru materiale de bază: lemnul, zidăria, betonul și oțelul.
- Cunoașterea unor termeni tehnici și utilizarea corectă a vocabularului de specialitate.
Conținut:
Temele de studiu propuse pentru fiecare dintre module urmăresc principalele capitole abordate în cadrul cursurilor: Construcții din lemn și oțel (semestrul I) și Construcții din zidărie și beton armat (semestrul 2) Se vor studia:
Modul 1 Proiectarea unei locuințe individuale utilizând zidăria portantă și lemnul.
Modul 2 Proiectarea aceleași locuințe utilizând de această dată cadre și pereți din beton armat și profiluri din oțel.
Metoda de predare:
Discuții și corecturi individuale sau colective având ca suport schițele și documentațiile pregătite de studenți.
Mod de evaluare:
Predarea mapei conținând piesele desenate redactate în formă finală se va face în ziua în care este programată susținerea, conform orarului.
Pentru promovarea disciplinei este necesară obținerea notei 5.00, fără rotunjiri.
Pentru notare se vor lua în considerare:
• calitatea schițelor și a documentării ca parte a studiului precum și corectitudinea și calitatea rezolvărilor propuse;
• corectitudinea reprezentărilor grafice;
• participarea activă în cadrul aplicațiilor practice.
Bibliografie minimală:
Crișan, R, Construcții din lemn, Ed.Universitară Ion Mincu, 2012
Crișan, R, Construcții din oțel, Ed.Universitară Ion Mincu, 2003
Crișan, R., Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară Ion Mincu, 2012
Deplazes, A., Constructing Architecture, Birkhauser, 2005
Herzog, T., Natterer, J., Schweitzer, R., Volz, M., Winter, W., Timber Construction Manual. Birkhäuser, 2004
Schulitz, H.C., Sobek, W., Habermann, K.J., Steel Construction Manual. Birkhäuser, 2000.
Observații:
In anul universitar 2023-2024, toate activitățile se vor desfășura conform procedurii comunicate. Aplicațiile practice se vor elabora în colective formate din 3 studenți.