IT-9 Traditional Architecture in Romania

The Faculty of Architecture / Architecture
3rd Year, sem 1, 2022-2023 | Compulsory Course | Hours/Week: 2C | ECTS Credits: 3
Department:
History & Theory of Architecture and Heritage Conservation
Course Leader:
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Teaching Staff:
asist. dr. arh. Diana Mihnea
Teaching language:
Romanian
Learning outcomes:
Defining the role of architectural history in the professional training of students, understanding this discipline as an essential cultural support for practicing architecture; understanding of the architectural phenomenon as an expression of regional and temporal features; establish criteria for analyzing architecture of the 13th-18th centuries, in relation with the criteria for local, regional and European features; understanding the history of architecture, the mutations, influences, transformations that punctuated as a useful working tools for the contemporary design, as well marked by "transition".
Content:
I. THE INTRACARPATIC SPACE Medieval settlements: origins and evolution; Defensive architecture; Cultural exchanges reflected in early-religious architecture; Urban religious architecture during the medieval period; Renaissance architecture; Baroque architecture; II. EXTRACARPATIC SPACE Medieval settlements in the Romanian extra-Carpathian space - origins and evolution; Defensive architecture: case study – the architecture of monastic ensembles; The Evolution of the Religious Architecture in Wallachia (14th-17th centuries); The Evolution of the Religious Architecture in Moldova (14th-17th centuries); Residential architecture in the extra-Carpathian space: Brancovan’s model and its influences; The architecture of the Phanariot age in Wallachia and Moldavia;
Teaching Method:
lectures;
Assessment:
final written exam;
Bibliography:
GEORGESCU, Vlad - Istoria românilor, București, 1992; BOIA, Lucian - Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997; BALȘ Gheorghe - Bisericile lui Ștefan Cel Mare, B.C.M.I., București, 1925 _______ - Bisericile moldovenești din veacul al XVI-lea, B.C.M.I., București, 1928 GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae - L’ancienne architecture religieuse de la Valachie. Essay de synthèse – quatre conférences tenues á la Sorbenne, École des hautes études, Séction des sciences réligieuses, București, 1942 IONESCU, Grigore - Istoria arhitecturii pe teritoriul Romaniei, București, 1982; RUSU, Adrian Andrei - Castelarea carpatică: fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, ed. Mega, 2005 TEODORESCU, Răzvan - Civilizația românilor între medieval și modern, București, 1987; VĂTĂȘIANU, Virgil - Istoria artei feudale în Țările Române, ediția a II-a, Cluj Napoca, Fundația Culturală Română, 2001, reeditare a lucrării publicate la București, ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1959