IT-18 Managementul proiectării

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
Michaela Gafar
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul urmareste familiarizarea studentilor cu problematica specifica managementului de proiect intr-o fima de arhitectura, precum si cunoasterea de catre acestia a modului de intocmire, organizare si functionare a unui “proiect”, avand in vedere noul cadru legal privind practica profesiunii, dar si contextul tranzitiei si al articularii unei piete in domeniul activitatilor de proiectare.
Conținut:
1 Notiuni introductive – concepte cu care se opereaza. Definirea managementului; functiunile manageriale, generalitati; Firma de proiectare de arhitectura – problematica specifica.
2 Planificarea; tipuri de planificare, rol, actiuni; planificarea strategica si cea operationala. Planificarea strategica; definire, rol, componente, relatii intre acestea.
3 Locul si rolul proiectarii in economia nationala; obiectivele activitatii de proiectare
4 Structura generala a unui proiect; fazele de proiectare
5 Managementul activitatii de proiectare
6 Planificarea activitatii de proiectare
7 Monitorizarea si controlul activitatii de proiectare
8 Conducerea personalului de proiectare
9 Elaborarea strategiei unei firme de proiectare
10 Organizarea firmei si a proiectului
11 Parteneri – prezentari invitati
12 Abilitati in activitatea de management – comunicarea si prezentarea publica
13 Abilitati in activitatea de management – negocierea si leadershipul
14 Analiza de caz
Metoda de predare:
Prelegeri interactive, exercitii scurte si activitate cu studentii, combinate in forma de “modul” compact in care se desfasoara cursul; un accent deosebit pus pe interactiunea cu (si intre) studentii.
Mod de evaluare:
Exercitii in echipe care se elaborează pe parcurs si se predau la finalul cursului – modalitatile de evaluare se stabilesc de catre titulari, in raport cu desfasurarea cursului.
Bibliografie minimală:
DuBRIN, IRELAND, WILLIAMS, Management & Organization, South Western Publishing Co., Cincinnati, 1989
AMMER CH. si AMMER, DEAN, Dictionary of Business and Economics, The Free Press, 1986
NICULESCU, OVIDIU, Management Comparat, Editura Economica, 1997
- Constitutia Romaniei, Legea Administratiei Publice
- Legea privind practicarea profesiunii de arhitect