IT-18 Managementul proiectării

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Michaela Gafar
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul urmareste familiarizarea studentilor cu problematica specifica managementului de proiect intr-o fima de arhitectura, precum si cunoasterea de catre acestia a modului de intocmire, organizare si functionare a unui “proiect”, avand in vedere noul cadru legal privind practica profesiunii, dar si contextul tranzitiei si al articularii unei piete in domeniul activitatilor de proiectare.
Conținut:
1 Notiuni introductive – concepte cu care se opereaza. Definirea managementului; functiunile manageriale, generalitati; Firma de proiectare de arhitectura – problematica specifica. 2 Planificarea; tipuri de planificare, rol, actiuni; planificarea strategica si cea operationala. Planificarea strategica; definire, rol, componente, relatii intre acestea. 3 Locul si rolul proiectarii in economia nationala; obiectivele activitatii de proiectare 4 Structura generala a unui proiect; fazele de proiectare 5 Managementul activitatii de proiectare 6 Planificarea activitatii de proiectare 7 Monitorizarea si controlul activitatii de proiectare 8 Conducerea personalului de proiectare 9 Elaborarea strategiei unei firme de proiectare 10 Organizarea firmei si a proiectului 11 Parteneri – prezentari invitati 12 Abilitati in activitatea de management – comunicarea si prezentarea publica 13 Abilitati in activitatea de management – negocierea si leadershipul 14 Analiza de caz
Metoda de predare:
Prelegeri interactive, exercitii scurte si activitate cu studentii, combinate in forma de “modul” compact in care se desfasoara cursul; un accent deosebit pus pe interactiunea cu (si intre) studentii.
Mod de evaluare:
Exercitii in echipe care se elaborează pe parcurs si se predau la finalul cursului – modalitatile de evaluare se stabilesc de catre titulari, in raport cu desfasurarea cursului.
Bibliografie minimală:
DuBRIN, IRELAND, WILLIAMS, Management & Organization, South Western Publishing Co., Cincinnati, 1989 AMMER CH. si AMMER, DEAN, Dictionary of Business and Economics, The Free Press, 1986 NICULESCU, OVIDIU, Management Comparat, Editura Economica, 1997 - Constitutia Romaniei, Legea Administratiei Publice - Legea privind practicarea profesiunii de arhitect