Teme an 6, an universitar 2016-2017

SP6-1 | Practică în birouri de proiectare

Nota.pdf [43K]

SP6-5 | Studiu de fundamentare a prediplomei

6-7 februarie 2017, 4 credite

Studiul de fundamentare a prediplomei 2017.pdf [103K]

Jurizarea acestui proiect se va desfasura în data de 6-7 februarie 2017, in cadrul unor comisii stabilite de catre decanat.

Predarea lucrarilor se va face luni 6 februarie 2017 la ora 9.00 direct la comisia in care sunteti repartizati, urmand apoi sustinerea obligatorie a proiectului, de catre fiecare student.

Componenta comisiilor si repartitia studentilor pe comisii:
Anunt anul 6 - studiul de fundamentare al prediplomei 6-7 februarie 2017.pdf [19K]
Repartitii studenti pe comisii - studiu fundamentare - feb 2017.pdf [75K]