Întâlnirea partenerilor locali și ASP

Călărași, 19 noiembrie 2021

Vineri, 19 noiembrie 2021, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația pentru Tranziție Urbană au efectuat o vizită la Călărași, România pentru a se întâlni cu Municipiul ASP Călărași.

În cadrul întâlnirii, partenerii au prezentat obiectivele programului DANUrB+ precum și activitățile planificate pentru promovarea patrimoniului cultural local al zonei. Partenerii au fost însoțiți de primarul municipiului Călărași și arhitectul principal al orașului, alături de care au efectuat vizite la fața locului în orașul identificat ca zonele cele mai potrivite pentru activități de regenerare urbană în anul universitar viitor.

Însoțiți de cadrele didactice Angelica Stan, Mihaela Hărmănescu, Vera Marin, Anca Mărgăritescu și Sorin Manea dar și de Andra Mitia Dumitru de la Asociația de Tranziție Urbană, un grup de studenții urbaniști peisagiști din ultimul an de licență de la Facultatea de Urbanism, specializarea Amenajarea și Planificarea Peisajului, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” s-a întâlnit cu primarul municipiului Marius Grigore Dulce și cu arhitectul șef Laurențiu Samoilă înainte să identifice pe teren siturile alese pentru intervenții.

Ei lucrează în acest moment la orașul Călărași ca studiu de caz în cadrul atelierului și curs integrat: UP-85 Parcul urban. Rezultatele proiectului vor fi parte integrantă a proiectelor Erasmus + DANUBIAN_SCMs (https://danubian-smcs.uauim.ro) și DANUrB +. Ca parte a studiului, ei dezvoltă soluții integrate peisagistice la provocările urbane din Călărași.

La întâlnire au participat și actori locali care au facilitat studenților accesul și au oferit informații suplimentare despre locurile vizate. Ca parte a excursiei de studiu, partenerii împreună cu studenții au fost însoțiți de părțile interesate locale din oraș pentru a vizita exemple de bune practici de activare comunitară și moștenire culturală din oraș. Unul dintre astfel de locuri a fost Centrul Cultural al Poștei Vechi, unde partenerii și studenții au putut afla mai multe despre activitățile comunitare desfășurate acolo de și pentru tineri precum ateliere de panificație, ateliere de artă și pictură și povestea din spatele proces recent de regenerare a clădirii.

Ca urmare a vizitei în orașul ASP, partenerii locali vor continua elaborarea planurilor de activități care urmează să fie întreprinse la Călărași începând cu anul viitor, începând cu o întâlnire a părților interesate locale și o expoziție a proiectelor studenților despre oraș organizată la Muzeul Municipal Călărași în noul an.

Anunț Danurb+ website:
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6995