Conferință DANURB+

Apel pentru contribuții – Conferință regională și atelier actori locali DANURB+:
Creative Danube. Challenges and opportunities of living in shrinking and peripheral cities

Publicat 5 ianuarie 2022, actualizat 18 ianuarie 2022
18 ianuarie 2022

Prelungire data limită de înscriere: 24 ianuarie 2022

Prelungire termenul limită pentru depunerea contribuțiilor: 22 februarie 2022

5 ianuarie 2022

București (România) și Ruse (Bulgaria), 11-12 martie 2022

Evenimentul va avea loc într-un format hibrid

Conferința regională DANURB+ Secțiunea 3 este dedicată prezentării rezultatelor activităților DANURB+ desfășurate în orașele dunărene din România și Bulgaria și de a descoperi noi valori locale ale situațiilor periferice din regiunea noastră, cu un accent deosebit pe starea de scădere, terenurile abandonate și orașele gemene. cooperare transfrontalieră.

Conferința este susținută și de proiectul Erasmus+: DANUBIAN-SMCs – Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and medium sized Danubian cities invitând astfel profesori, studenți, doctoranzi din domeniul urbanismului, arhitecturii și amenajării peisajului să participe și să împărtășească cele mai recente metode de predare și proiecte pe această temă.

Prin această conferință dorim să dezbatem una dintre cele mai importante probleme ale zonelor periferice: moștenirea lor culturală, atât cea materială, cât și cea imaterială, care de multe ori este ignorată, neînțeleasă, invizibilă sau pusă în pericol. Mesajul principal al acestei conferințe este că starea periferică și cea în scădere sunt o provocare și o oportunitate de a trăi într-un mod diferit, mai aproape de natură și de valorile locale, deschis către multiculturalism și diversitate socială.

Contribuțiile așteptate vor investiga posibile probleme precum: studii de caz din orașele dunărene, proiecte care sunt în curs de implementare sau propuneri de proiecte care ajută comunitățile locale să valorifice patrimoniul, planuri de acțiune preconizate pentru diferite zone și orașe dunărene, relația dintre conectivitatea regională și dezvoltarea inteligentă a orașelor în declin, metode cantitative și calitative de vizualizare a periferiilor, periferie interioare sau exterioare, modele de creștere și contracție și impactul asupra mediului urban, rezistența și puterea de recuperare a regiunilor periferice, accesibilitatea culturală pentru comunitățile locale etc.

Evenimentul oferă oportunitatea actorilor locali, ONG-urilor, membrilor universităților, antreprenorilor locali, profesioniștilor și studenților interesați de această temă de a contribui la împărtășirea experiențelor, ideilor și cunoștințelor privind posibilitățile de dezvoltare, bunele practici, programele educaționale, activitățile de cercetare și planificare. proiecte și acțiuni legate de punerea în valoare a patrimoniului cultural al Dunării.

Sunt invitați:

  • Membrii echipei DANURB+ din universități, institute de cercetare și ONG-uri
  • Actori locali din orașele asociate strategice (ASP) din România și Bulgaria din cadrul proiectului DANURB+
  • Studenți și doctoranzi implicați în cercetări pe această temă din universitățile Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion MIncu” (UAUIM) și New Bulgarian University (NBU)
  • Alți profesioniști care prezintă abordări teoretice sau practice legate de această temă

Contribuțiile așteptate vor investiga posibile probleme precum: studii de caz, exemple de bune practici, prezentări de situații problematice din orașele dunărene, proiecte care sunt în curs de implementare sau propuneri de proiecte care ajută comunitățile locale să valorifice patrimoniul, planuri de acțiune preconizate pentru diferite zone și orașe din Dunărene partenere, metodologia de cartografiere a aspectelor în , relația dintre conectivitatea regională și dezvoltarea inteligentă a orașelor în scădere, metode cantitative și calitative de vizualizare a periferiilor, periferie interioare sau exterioare, modele de creștere și contracție, impactul micșorării asupra mediului urban, rezistența și puterea de recuperare a regiunilor periferice, accesibilitatea culturală pentru comunitățile locale, tendințele actuale de micșorare a pasajului superior, comunicarea transfrontalieră a orașelor dunărene etc.

Limba principală a prezentărilor va fi engleza, dar prezentările în limbile română sau bulgară sunt binevenite (traducere simultană)

Informații și date importante

Data limită de înscriere: 24 ianuarie 2022

Termenul limită pentru depunerea contribuțiilor: 22 februarie 2022

Publicație: catalog electronic al lucrărilor conferinței (după revizuire)

Înregistrarea și participarea sunt gratuite.

Adresa de trimitere a contribuțiilor: danurb.uauim@gmail.com

Înregistrarea se face completând acest formular: https://forms.gle/y4fMi9yvxNCFqpnu8

Mai multe detalii despre secțiunile tematice pe pagina conferinței:
https://sites.google.com/view/danurb-section-3regional-confe/home

Facebook:
https://www.facebook.com/events/446492997065426/?ref=newsfeed

Proiect DANUrB+
www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus
https://www.uauim.ro/cercetare/danurb-plus/