ST-33 Materiale de construcții

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect. Daniel N. Armenciu
Colectiv:
lect. dr. arh. Anamaria Mortu, asist. dr. arh. Alexandra Vișan, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean
Obiective:
Dobândirea unui vocabular tehnic corect. Cunoașterea principalelor caracteristici și modul de comportare a materialelor și produselor în exploatare în condițiile respectării standardelor și normativelor în vigoare.
Conținut:
Introducere, terminologie de specialitate. Solicitări mecanice și efecte cu aplicare directă în proiectarea designului interior.
Lemnul – generalități, structură internă, caracteristici, procedee de uscare și protecție a lemnului.
Decorare-înnobilare a materialelor și produselor folosite în construcții, arhitectură și design interior.
Piatra naturală – clasificare funcție de modul de formare, caracteristici. Extragerea, prelucrarea și folosirea pietrei naturale în lucrări de construcții, arhitectură și design interior.
Materiale și produse ceramice – clasificarea argilelor, mod de prelucrare, proprietăți, înnobilarea și folosirea materialelor și produselor ceramice în construcții, arhitectură și design interior.
Materiale și produse din sticlă – compoziție, proprietăți și procedee de fabricare, domenii de utilizare în lucrările de arhitectură și design interior.
Metalele – clasificare, proprietăți, procedee de obținere a formei dorite, coroziune și metode de protecție. Materiale și produse folosite în lucrări de construcții, arhitectură și design interior.
Materiale plastice (polimeri) – generalități, caracteristici, procedee de formare și decorare. Principalii polimeri folosiți în arhitectura de interior. Materiale , produse și domeniile de utilizare a acestora.
Lianți minerali și materiale compozite. Materiale compozite: cu densitate mare – mortare, betoane, pietre artificiale pe bază de lianți minerali; cu densitate scăzută – materiale și produse folosite în lucrări de izolații termice, acustice.
Materiale textile – generalități, tipuri de fibre și țesături utilizate în domeniul designului interior
Materiale diverse: acoperiri umede – zugrăveli, vopsitorii; acoperiri uscate – lambriuri, placaje la pereți; pardoseli, tavane suspendate, mobilier; pardoseli din materiale flexibile; gleturi, cleiuri, adezivi și materiale de etanșeizare, etc.
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative.
Prezentarea mostrelor de materiale și produse. Discuții în ceea ce privește sortimentul, caracteristicile, modul de comportare în exploatare,
Mod de evaluare:
Evaluare continuă și sumativă (activitate pe parcurs):
(50% din nota finală) - evaluarea activității de pe parcurs - relevanța documentării / organizarea bazei de date / parcursul studiului

Evaluare finală sumativă:
(50% din nota finală) - lucrare scrisă și probă practică (recunoașterea unor materiale / produse studiate în cadrul cursului)

Nota finală = 50% nota de la examen + 50% nota obținută la activitatea de seminar

Bibliografie minimală:
ARONSON Joseph, The Encyclopedia of Furniture, 1966; AUBRZ Frederic, A propos de .. Materiaux de construction traditionnels – Bois, Pierre, Tterre, 4-1988/89; BRATU C, Introducere la cursul de materiale pentru construcții și finisaje, 1996; MINDU G, EVI L, Tehnologia materialelor plastice, 2005; CONSTANTINESCU R,PLATON M, Utilizarea maselor plastice în construcții; FRIEDMANN A, PILEJ-F, WILSON F, Interior Design; An introduction to architectural interiors, 1970; HARDT D, Materiale pentru construcții și finisaje, 1996; HARDT D, BRATU C, Glosar de arhitectură, construcții și finisaj, 1981; HUBCA Gh, IOVU T, TOMESCU M, NOVAC I-A, Materiale compozite, 1999; MITTAG, Pratique de la construction des batiments; POPESCU E, Materiale de construcții din deșeuri industriale; BURSA CONSTRUCȚIILOR, Cap. Materiale de construcții; Colecția de STAS-uri, grupa Materialelor de construții și a produselor silico-ceramice.
Observații:
Pentru promovarea disciplinei nota obținută la examen va fi minim 5 (cinci) iar nota finală va fi minim 5 (cinci) fără rotunjiri.