PID-85 Introducere în arhitectura de interior și design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 1
Titular:
lect. Cristia Chira
Obiective:
Cunoașterea istoricului meseriei alese si a personajelor importante care au activat in domeniu
Cunoașterea legislatiei in vigoare necesare practicii de arhitectura de interior
Cunoașterea variantelor si a pasilor de parcurs pentru executia unui proiect de arhitectura de interior
Cunoașterea unor producători și furnizori din piața de profil
Capacitatea de a înțelege si gestiona limitările si posibilitățile profesiei alese
Capacitatea de inovare prin soluții noi pornind de la gestionarea diferitelor posibilități de documentare si selectare a surselor de inspirație.
Capacitatea de a realiza piese scrise și desenate explicite, sugestive pentru finalizarea proiectelor de arhitectura de interior de la concept la punerea in practica.
Conținut:
1. Introducere in Arhitect de Interior si Design
Profesia-considerente generale
Scurt istoric – Arhitectura de Interior
Scurt Istoric - Design

2. Profesia
Misiunea
Legislatie
Arhitectul de Interior in Romania
Documentatii si Autorizari


3. Proiectarea de intetrior de la concept la executie
Interactiunea cu Beneficiarii
Ofertare
Prezentari / anteproiect/stabilirea directiei de amenajare
Planse necesare / variante4. Conceptul – esential in obtinerea proiectelor de calitate
Ce este conceptul de design si cum il determinam
Amenajari narative / variante si exemple de amanajari conceptuale executate
Importanta surselor de inspiratie in alegerea conceptului
Variante si exemple surse de inspiratie
Documentare – importanta si metode

5. Proiectele de diploma
Ce inseamna si ce presupune proiectul de diploma
Studiul de fundamentare/ prediploma/diploma

6. Tendinte actuale in arhitectura d interior si design
Sustenabilitate
Casa verde/ casa pasiva
Smart home
Mobilierul transformabil, biofilia, arhitectura parametrică, arhitectura bionică
Noi tehnologii


7. Variante si ramuri in care se poate practica meseria dupa absolvirea facultatii
Publicitate
Scenografie
Design
Metoda de predare:
Prezentari PowerPoint
Mod de evaluare:
Examen scris in care se intra cu nu mai putin de 50% + 1 din numarul de prezente
Bibliografie minimală:
Pile, John F. “History of interior design” Ed. ohn Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2013
Grimley, Chris, “Color, space and style : all the details interior designers need to know but can never find”, Ed. Rockport Publishers, Inc., 200”
Cantacuzino, George Matei, “Introducere la studiul arhitecturii”, Editura Paideia 2002
Săsărman, Gheorghe, “Funcțiune, Spațiu, Arhitectură”, București: Editura Meridiane, 1979.
Pallasmaa, Juhani, “Privirea care atinge: arhitectura si simturile”, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
Zumthor, Peter, “Thinking Architecture”, Birkhauser, Basel, 2006
Pallasmaa, Juhani, “The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture”, ed Willey &Son 8.
Coles, John,“The Fundamentals of Interior Architecture”, AVA Publishing, 2007