PID-148 Atelier design (1.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Fișa disciplinei:
FI-M PID-148 Atelier design (1.2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Cristina Șerban
Colectiv:
conf.dr.arh. Cristina Șerban, lect.dr.arh. Cristina Chira
Obiective:
Cunoașterea principalului program de arhitectură – Locuința; cunoașterea funcțiunilor din zona de zi și zona de noapte, a mobilierului adecvat acestor zone, proiectarea amenajării zonelor analizate.
Conținut:
Se vor studia zona de zi și zona de noapte dintr-o locuință (planul locuinței este pus la dispoziție în temă, propunerile de mobilare le va face studentul în timpul studiului), cu toate tipurile de spații aferente: hol, bucătărie/bar, dining, living, birou, depozitări, grup sanitar, scară, terasă, dormitor matrimonial, dressing, cameră de tineret/copii, hobby room etc.
Metoda de predare:
Curs ”Mobilarea Locuințelor (I)” - Prelegeri/prezentări în cadrul atelierului și/sau online - explicarea noțiunilor, exemplificări, prezentări de temă, detalii, discuții, comentarii și corecturi individuale și în colectiv.
Coordonarea și evaluarea proiectelor.
Mod de evaluare:
10% - un punct din oficiu (cu condiția respectării regulamentului)
40% - prezența activă la disciplina de proiectare și corecturi (echivalentul pentru fiecare
dintre fazele aferente studiului si a modului de lucru pe tot parcursul proiectului)
40% - media obținută la predarea finală
10% - modul de prezentare/susținere a proiectului, inclusiv argumentare teoretică și preocupare pentru îndeplinirea unor criterii de sustenabilitate
Bibliografie minimală:
Jurov, Cosma - Ce este arhitectura?, Ed. Albatros, București, 1989
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Miercurea Ciuc 2004
Ching, D. Francis - Form Space Order, John Wley and Sons Publishers, New Jersey, 2007
Jurov, Cosma - Arhitectura ambianțelor, Ed. Capitel, București, 2008
Marcu-Lapadat, Marius - Introducere în arhitectura de interior, Ed. Simetria, București 2013
Ramstedt, Frida – Ghid de design interior: Amenajează, mobilează și decorează profesionist spațiul în care trăiești, Ed. Publica, București, 2020