PID-25 Introducere în grafic-design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov
Obiective:
În formarea profesională a studenților arhitecți, în opinia mea, este important să existe o imagine de ansamblu a domeniilor conexe arhitecturii, designului, grafic designului, așa cum s-au manifestat și apărut în contextul mai larg al fenomenului cultural care le-a generat.
Grafic designul (a nu se confunda cu grafica sau ilustrația!), deși, paradoxal, poate părea departe de arhitectură, are foarte multe lucruri în comun cu aceasta. Istoria sa este în strânsă legatură cu mișcările stilistice ce s-au desfășurat atât în arhitectură cât și în restul manifestărilor, formelor de design. Astfel: obiectivul principal al cursului este acela de a oferi o introducere in domeniul grafic designului, corelată cu fenomenul cultural mai larg din care acesta face parte.
Desfășurarea istorică stilistică a acestei discipline, va surprinde manifestările semnificative similare din domeniul arhitecturii și designului, dar și al celorlalte arte, în așa fel încât să se contureze o imagine de ansamblu, un orizont mai larg. Astfel, va fi prezentat peisajul cultural general, mișcările de idei, dezbaterile doctrinare ce au generat formele particulare, specifice.
Economia cursurilor impune o prezentare ce se restrânge doar la sfârșitul secolului 19 și întreg secolul 20, ajungând până la designul contemporan al secolului 21.
Conținut:
Problematica grafic designului, definitii, categorii.
Arts&crafts.
Art nouveaul englez
Secessionul austriac
Art nouveaul belgian si francez.
Futurismul italian.
Dadaismul.
Constructivismul rus.
Miscarea De Stijl, (neoplasticismul olandez)
Scoala de la Bauhas si “Die neue typographie”
Stilul international, Swiss style.
Imaginea conceptuala: Push Pin Studios, Milton Glaser, Afisul polonez.
New wave.
Deconstructivism.
Metoda de predare:
Expuneri abundent ilustrate.
Mod de evaluare:
Evaluare teoretică orala, recunoasterea unei imagini din punct de vedere stilistic, a autorului, comentarii bazate pe stilul de care apartine imaginea aleasa de catre cadrul didactic.
Observații:
Cursul are un caracter preponderent teoretic dar isi doreste sa dezvolte si capacitatea de a recunoaste din punct de vedere vizual diferitele orientari stilistice.