PID-98 Proiect de verificare (1.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

PID-98 Proiect de verificare (1.2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh.int. Marilena Negulescu
Colectiv:
asist.dr.arh. Astrid Rottman, asist.dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, asist.dr.arh.int. Raluca Maria Velescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Verificarea cunoștințelor dobândite pe parcursul primului an de studiu în cadrul atelierelor de proiectare.
Conținut:
Tema proiectului de verificare va aborda funcțiuni studiate în cadrul proiectelor de atelier.
Metoda de predare:
Examen individual
Mod de evaluare:
Poiectele se evaluează de către îndrumătorii de atelier.
Bibliografie minimală:
Ballard Bell Victoria., Rand Patrick: Materials for architectural design, Princeton Architectural Press, 2006
Cantacuzino George Matei Introducere la studiul arhitecturii, Paidea, 2002
Ching, Francis D. K., Architecture: Form, Space, and Order, John Wiley & Sons, New York, 2007
Clark Roger, Pause Michael, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Deplazes Andrea, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Di Mari Anthony, Conditional design - An Introduction to Elemental Arhitecture, BISPUBLISHERs, 2014
Francois Blanciak, Siteless-1001 Buildings forms, the MIT Press, 2008
Gossel Peter, Leuthauser Gabriele, L'Arhitecture du XXe Siècle,Tachen, 2012
Jodidio Philip, Temporary Arhitecture Now, Tachen, 2011
Moffett Marian, Fazio Michael, Wodehouse Lawrence, A World History of Architecture, Laurence King, Publishing, 2003
Neufert Ernst, Manualul arhitectului, Alutus, 2004
Roger H. Clark, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Stan Allen, Practice - Architecture, Technique and Representation,
Routledge, 2009
Von Meiss Pierre, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013
Von Meiss Pierre /De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Zell Mo, Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation, Barron's, 2008
Zevi Bruno Codul Anticlasic (limbajul modern al arhitecturii), Paidea, 2000
Zevi Bruno, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969
Zumthor Peter, Atmospheres, Birkhauser, 2006
Zumthor Peter, Thinking Arhitecture, Birkhauser, 1999