PID-94 Atelier arhitectură (1.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7

Fișa disciplinei

PID-94 Atelier arhitectura (1.2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh.int. Marilena Negulescu
Colectiv:
asist.dr.arh. Astrid Rottman, asist.dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, asist.dr.arh.int. Raluca Maria Velescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Moduri de prezentare ale unui proiect de arhitectura de interior_ Desen in creion, colaje, acuarela.
Moodboard de concept, moodboard de materiale.
Funcțiunile in locuinta. Bubble Diagram_ Planificarea funcțională, Reprezentarea diagramei funcționale a spațiilor.
Lumina naturală-Punctele cardinale si orientarea spatiilor.
Profilul beneficiarilor-metode de definire a profilului beneficiarului.
Importanta și obținerea atmosferei in spațiul interior în funcție de datele extrase din tema si profilul beneficiarului.
Materiale, texturile lor, culoarea si lumina in arhitectura de interior.
Conținut:
Moduri de prezentare ale unui proiect de arhitectura de interior_ Desen in creion, colaje, acuarela. Moodboard de concept, moodboard de materiale. Funcțiunile in locuinta. Bubble Diagram_ Planificarea funcțională.
Reprezentarea diagramei funcționale a spațiilor. Lumina naturală
Punctele cardinale si orientarea spatiilor.
Profilul beneficiarilor-metode de definire a profilului beneficiarului. Importanta și obținerea atmosferei in spațiul interior în funcție de datele extrase din tema si profilul beneficiarului.
Materiale, texturile lor, culoarea si lumina in arhitectura de interior.
Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, susțineri la panou, corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor. Îndrumare continuă pe perioada realizării studiului. Corecturi individuale și la panou
Mod de evaluare:
Evaluare sumativă (predarea proiectului și prezentarea acestuia în fața comisiei de jurizare – mod de prezentare grafică, demers arhitectural etc.)
Bibliografie minimală:
Bachelard Gaston, Poetica spatiului, Paralela 45, 2003
Batali Luminita, Introducere in istoria designului, Editura Fundatiei Ileana, 2010
Budot Francois, Compedium of Interior Styles, Assouline Poublishing, 2005
Ching Francis si Binggeli Corki, Interior Design, John Wiley, 2005
Deciu Andreea, Povestea caselor – București, orașul pierdut, Editura Simetria, 1999
Kilmer Rosemary, Kilmer Otie, Construction Drawings and Details for Interiors, John Wiley &Sons,
McLeod Virginia, Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture, Laurence King Publishing, 2010
McLeod Virginia, Detail in Contemporary Residential Architecture, Laurence King Publishing, 2007
McLeod Virginia, Detail in Contemporary Bathroom Design, Laurence King Publishing, 2009
Mitton Maureen, Nystuen Courtney, Residential Interior Design: A Guide To Planning Spaces, John Wiley& Sons, 2016
Mucenic, Cezara, Strazi, piete, case din vechiul Bucuresti, Vremea, 2004
O'Shea Linda, Grimley Chris , Love Mimi, The Interior Design Reference & Specification Book: Everything Interior Designers Need to Know Every Day, Rockport, 2013
Pallasmaa Juhani, Privirea care atinge: arhitectura si simturile, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
Piotrowski Christine, Professional Practice for Interior Designers, John Wiley&Sons, 2016
Pippidi Andrei, Case și oameni din București (Vol. I+II), Editura Humanitas, București, 2012
Starmer Anna, The Color Scheme Bible: Inspirational Palettes for Designing Home Interiors, Firefly, 2012
Tangaz Tomris, Interior Design Course: Principles, Practices, and Techniques for the Aspiring Designer, Barron's, 2006
Casele vietilor noastre, Humanitas, 2015
Case din Romania, Igloo Media
Interioare din Romania, Igloo Media
Locuinte colective, Igloo Media