PID-86 Proiect iluminat arhitectural

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
PID-86 Proiect iluminat arhitectural.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
lect.dr.arh. Răzvan Lăcraru asist.dr.arh. int. & scenograf Silvia Ionescu asist.dr.arh. Pietro Dorissa drd.arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:
- integrarea în proiectare a noțiunilor teoretice din cursul de Iluminat arhitectural
- alegerea corectă a efectelor de lumină în funcție de exponate și transpunerea lor în tehnologie specifică (corpuri de iluminat, surse, sisteme de control)
- colaborare cu specialiști din domeniu
Conținut:
Proiectul de iluminat va detalia proiectul de atelier pentru amenajarea unui muzeu, cu solutii diferite de expunere.
Metoda de predare:
- prelegeri online, prezentări specializate invitați
- îndrumare in atelier și online
Mod de evaluare:
- susținerea proiectului în fața juriului proiectului de la atelier