PID-86 Proiect iluminat arhitectural

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
lect.dr.arh. Răzvan Lăcraru asist.dr.arh. int. & scenograf Silvia Ionescu asist.dr.arh. Pietro Dorissa drd.arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:

- integrarea în proiectare a noțiunilor teoretice din cursul de Iluminat arhitectural
- alegerea corectă a efectelor de lumină în funcție de exponate și transpunerea lor în tehnologie specifică (corpuri de iluminat, surse, sisteme de control)
- colaborare cu specialiști din domeniu

Conținut:

Proiectul de iluminat va fi integrat in cadrul proiectului de atelier pentru amenajarea unui spațiu de expunere temporară.

Metoda de predare:

- prelegeri online, prezentări specializate invitați
- îndrumare in atelier și online

Mod de evaluare:

- susținerea proiectului în fața juriului proiectului de la atelier