PID-119 Schiță (5.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
conf. Cristina Pană
Obiective:
- luarea de hotărâri în timp scurt
- exersarea desenului la mâna liberă
- corectitudinea rezolvării
- grafica generală
Conținut:
- proiecte scurte fără îndrumare cu tema corelată cu proiectele în curs sau cu evenimente în domeniu
Metoda de predare:
- fără îndrumare
Mod de evaluare:
- media aritmetică a notelor a minim 3 membri ai colectivului de îndrumare