PID-118 Atelier arhitectură (5.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Fișa disciplinei:
PID-118 Atelier arhitectura (5.2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Cristina Pană
Obiective:
- capacitatea de a înțelege o funcțiune complexă aleasă
- integrarea în proiectare a teoriei de la cursurile de specialitate
- colaborarea în cadrul echipei de proiectare
- aprofundarea tuturor etapelor de proiectare: concept, compoziție, rezolvare funcțională, studiu pe machetă, detaliere, redactare grafică și prezentare publică
Conținut:
Proiectul complex de arhitectură de interior dezvoltă prima fază a proiectului de diplomă și include:
- analiza situației existente – analiză istorică, senzorială, a caracteristicilor arhitecturale și a stării actuale a imobilului
- tema de proiect
- studii de caz semnificative - analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru programul arhitectural ales și raportarea critică argumentată la acestea.
- dezvoltarea intervenției arhitecturale, după prezentarea Studiului de fundamentare
Metoda de predare:
- prelegeri
- vizită la sit
- cercetare documentară individuală
- îndrumare în atelier
- prezentări intermediare
Mod de evaluare:
- susținerea proiectului la panou în fața juriului format din colectivul de îndrumare
- nota finală se calculează ca o medie a notelor membrilor juriului
Bibliografie minimală:
Eisenmann, Peter - Koolhaas, Rem - Super-critic, Pro Cultura, București, 2020
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Holl, Steven - Color, Light, Time, Lars Muller Publishers, 2012
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pallasmaa,Juhani - Privirea care atinge. Arhitectura și simțurile, Editura Arhitext, 2015
Zumthor, Peter - Atmosfere, Editura Arhitext, 2019
100 Buildings - Rizzoli New York, 2017

Interior Design, Detail, The Plan, Architectural Lighting