PID-116 Schiță (4.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
conf. Cristina Pană
Obiective:
- capacitatea de a lua hotărâri rapide și de a propune o soluție în 6 / 8 ore
- exersarea desenului de mână
Conținut:
- tema corelată cu proiectele de la atelier sau schițe eveniment / concurs
Metoda de predare:
-fără îndrumare
Mod de evaluare:
- evaluare a cel putin 3 îndrumători
Bibliografie minimală:
- v. proiect