PID-113 Schiță (4.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Obiective:
- capacitatea de a lua hotărâri rapide și de a propune o soluție în 6 / 8 ore
- exersarea desenului de mână
Conținut:
- tema corelată cu proiectele de la atelier sau schițe eveniment / concurs
Metoda de predare:
- fără îndrumare
Mod de evaluare:
- evaluare a cel putin 3 îndrumători
Bibliografie minimală:
- v. bibliografie proiect