PID-109 Atelier arhitectură (3.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Razvan Lăcraru
Obiective:
- Capacitatea de a concepe și a redacta, inclusiv prin tehnici digitale, proiecte de arhitectură de interior care să corespundă tehnic și artistic datelor de temă.
- Cunoașterea a diferite programe de arhitectură și grade de complexitate prezente în proiectul de arhitectură de interior.
Conținut:
Locuință semicolectivă sustenabilă - arhitectură

1. Curs 1 și 2 – Finisaje și cerințe specifice spațiilor de învățământ
2. Curs 3 – Design incluziv
3. Curs 4 – Detalii constructive
4. Curs 5 – Iluminat spații comune
5. Curs 6 și 7 – Probleme legate de instalații și siguranța în exploatare
Metoda de predare:
- Prezentări teoretice generale, susțineri la panou. corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor și a modelelor tridimensionale
- Îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
- Corecturi individuale și la panou/proiector
Mod de evaluare:
- Evaluare pe parcurs prin susținerea la panou.
- Evaluare finală – doar în condițiile efectuării unui minim de ½ din numărul total de corecturi.
Bibliografie minimală:
- Pallasmaa, Juhani, “Privirea care atinge: arhitectura și simțurile”, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
- Zumthor, Peter, “Thinking Architecture”, Birkhauser, Basel, 2006
- Pallasmaa, Juhani, “The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture”, ed. Willey & Son
- Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, Miercurea Ciuc, 2004
- Reviste (colecții): Igloo, Arhitecture D’aujourd’hui, Arhitectural record, Decoration, Domus, Interior Design, Japan architect, Maison Francaise
- NP010-1997
- P118-1999 actualizat