PID-101 Schiță (2.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
lect. Cristia Chira
Obiective:
Capacitatea de a raspunde rapid si cat mai complet la o tema data.
Conținut:
Teme diverse corelate cu proiectul in curs sau situatiile aparute: evenimente, concursuri etc.
Metoda de predare:
Fara indrumare. Studentii afla tema in ziua examenului.
Mod de evaluare:
Comisie de evaluare formata din cel putin 4 cadre didactice
Bibliografie minimală:
difera de la proiect la proiect si corespunde temei