PID-100 Atelier arhitectură (2.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 5
Titular:
lect. Cristia Chira
Colectiv:
lect. dr. arh. Adina Dinescu, asist. dr. arh.int. Mihaela Lazăr, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:
Capacitatea de a concepe și a redacta, inclusiv prin tehnici digitale, proiecte de arhitectură de interior care să corespundă atât cerințelor estetice, cât și cerințelor tehnice.
Identificarea/definirea și aplicarea metodelor adecvate de selecție și prelucrare a datelor/informațiilor necesare definirii datelor de temă și caietelor de sarcini pentru proiectul de arhitectură de interior pentru diferite programe de arhitectură și grade de complexitate, precum și definirea cerințelor de arhitectură de interior.
Realizarea de proiecte de arhitectură de interior pentru orice tip de program de arhitectură și cu diferite grade de complexitate a proiectelor.
Detealierea in cadrul unui proiect de arhitectura de interior.
Coordonarea de și colaborarea cu alte specialități conexe.
Conținut:
Curs 8 și 9- Detalii în arhitectura de interior -componență și redactare
Curs 10 – Mecanisme de orientare spațială


Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, susțineri la panou. corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor și a modelelor tridimensionale
îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
corecturi individuale
Mod de evaluare:

Prezența activă
Evaluare pe parcurs prin susținerea la panou
Evaluare finală – doar în condițiile efectuării unui minim de ½ din numărul total de corecturi

Bibliografie minimală:
Cantacuzino, George Matei, “Introducere la studiul arhitecturii”, Editura Paideia 2002
Săsărman, Gheorghe, “Funcțiune, Spațiu, Arhitectură”, București: Editura Meridiane, 1979.
Pallasmaa, Juhani, “Privirea care atinge: arhitectura si simturile”, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
Zumthor, Peter, “Thinking Architecture”, Birkhauser, Basel, 2006
Pallasmaa, Juhani, “The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture”, ed Willey &Son 8.
Coles, John,“The Fundamentals of Interior Architecture”, AVA Publishing, 2007
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Mirecurea Ciuc, 2004