SFA-61 Game Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
asist. Pietro Aurelian Dorissa
Obiective:
Familiarizarea cu industria jocurilor
Tehnici de Game Design
Conținut:
Titlul cursurilor:

1 Introducere
2 Istoria si evolutia jocurilor video
3 Etapele dezvoltarii unui joc, Departamente si Project management
4 Termeni folositi in industrie
5 Game Design 1 - Scenariu
6 Game Design 2 - Fun
7 Limitari tehnologice
8 Game Design 3 - design de nivel si misiune
9 Game Design 4 - design de personaj
10 Board Games
11 Level Design - editoare de nivel, editoare de misiune
12 Tehnici folosite in modelarea 3D pentru randari in timp real
13 Jocuri de telefon / tableta
14 Exemple practice

Titlurile temelor practice:

1 Tipuri de jocuri
2 Tipuri de console
3 Exemple de jocuri
Metoda de predare:
Curs si Exemple practice
Mod de evaluare:
Activitatea la curs si sustinerea unei lucrari practice
Bibliografie minimală:
Theory of Fun for Game Design - Raph Koster
GD 0.1 - Misha (Apple Books)
Form, Function and Delight - Misha (Apple Books)
https://youtu.be/04rJlib4h58
https://youtu.be/kTuYa045GsA
https://www.academia.edu/41501385/Game_Design_0.1
https://www.academia.edu/41491778/Form_Function_and_Delight