SFA-35 Fotografie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
lect. Andreea Ivanciof
Obiective:
Cursul furnizează grupei de studenți elemente de baza pentru o lectura a arhitecturii si a orasului prin intermediul instrumentului fotografic, concretizata intr-o serie de proiecte fotografice personale a caror miza va fi, dincolo de scara individuala, o analiza comparativa la scara grupului, a echipei. Fotografia are permanent posibilitatea de a documenta sau interpreta realitatea si vom urmari atat impreuna cat si personalizat, posibilitatea fiecarui student de a doza in propriul demers atat dimensiunea narativa cat si cea creativa, fictionala raportata spatiului arhitectural. Finalitatea cursului se refera la proiecte fotografice realizate de fiecare student care vor fi ,,construite'', dezvoltate, in contextul activitatilor intregii grupe.
Conținut:
1. lansare si prezentare extinsa a temei 2. prezentare a mai multor moduri de a fotografia arhitectura in raport cu tema cursului: documentare, esentializare, fictiune 3. parcurs urban insotit de fotografiere cu caracter secundar 4. parcurs urban insotit de fotografiere cu caracter secundar 5. analiza in echipa a unor posibile directii pentru proiectele fotografice personale 6. sesiune fotografica urbana 7. sesiune fotografica urbana 8. prezentare fotografii realizate, analiza in echipa a sesiunilor fotografice 9. sesiune fotografica urbana 10. sesiune fotografica urbana 11. prezentare fotografii realizate, analiza in echipa a sesiunilor fotografice 12. sesiune fotografica urbana de sinteza-finalizare a proiectelor fotografice 13. selectia unei serii reprezentative pentru demersul fiecarui student 14. concluzie curs – analiza critica comparativa ale demersurilor studentilor
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de exemplificări la proiector, parcursuri si sesiuni fotografice urbane realizate impreuna, sesiune comuna de discutii despre punctul de start al fiecarui proiect fotografic, sesiuni de analiza ale rezultatelor de pe teren desfasurate in sala de curs, la proiector, sesiune de concluzie si bilant comparativ ale demersurilor studentilor realizata in sala de curs, la proiector, utilizarea permanenta a unui grup web de centralizare, sintetizare si interpretare activa ale demersurilor fotografice din partea studentilor.
Mod de evaluare:
Prezenta si participarea activa la curs (40%) + Evaluarea unui proiect fotografic final insotit de un eseu scris, predat in sesiune (60%)
Bibliografie minimală:
BARTHES Roland, Camera luminoasă, col. Balcon, ed. Idea Design & Print, Cluj, 2009 LYNCH Kevin, Imaginea Orasului, Registrul Urbanistilor din Romania, Bucuresti, 2012 PALLASMAA Juhani, Privirea care atinge – Arhitectura si simturile, Editura Fundatiei Arhitext Design, Bucuresti, 2015 SONTAG Susan, Sur la Photographie, Collection Choix-Essais, Christian Bourgois editeur, Paris, 2000
Observații:
Utilizarea unui grup web de centralizare, sintetizare si interpretare activa ale demersurilor fotografice din partea studentilor este un instrument puternic de lucru si un loc in care vom crea diverse posibilitati pentru ca fiecare student sa isi poata aduce o contributie personala si analitica la demersul general. Activitatea desfasurata utilizand acest instrument va fi notata si va fi integrata criteriului de ,,participare activa''.