SFA-35 Fotografie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-35 Fotografie.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect. Andreea Ivanciof
Obiective:
Cursul dezvoltă capacitatea studenților de a ultiliza tehnica fotografica de la clasic la modern prin manevrarea a diferite tipuri de echipamente.
Cursul va începe prin introducerea notiunilor generale de compozitie ale imaginii fotografice si va continua prin studierea si intrebuintarea programelor actuale ce folosesc fotografia si sunt necesare in arhitectura de interior si design cum ar fi: programele de prelucrare a imaginii, de modelare 3d, de fotogrametrie, de video-mapping si inteligenta artificiala.
Studentul invata unde anume si cum se aplica fotografia in procesul de proiectare.
Elemente studiate vor rezulta intr-un proiect cu tema aleasa de student.
Conținut:
1.Notiuni introductive
2.Definirea notiunii de concept + Alegerea temei proiectului
3.Principii Compozitionale
4.Istoric Fotografie
5.Lumina in Fotografie
6.Culoarea in Fotografie
7.Tipuri de Aparate Foto/Echipament si cum functioneaza
8.Focalizarea in fotografia de Arhitectura si Design
9.Fotogrammetrie
10.Programe de modelare 3D cu ajutorul Fotografiei si cum le folosim
11.Programe de prelucrare a imaginii si cum le folosim
12.Dinamica/Miscarea in Fotografie.Colajul Fotografic si montajul Video – programe si cum le folosim
13.Video-Mapping definitie si programe specifice
14.Relatia dintre Fotografie si Inteligenta Artificiala
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de exemplificări la proiector.
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice si practice ale programelor studiate.
Lucrul cu echipamente specifice fotografiei.
Sintetizare si interpretare activa ale demersurilor fotografice din partea studentilor.
Mod de evaluare:
Prezenta si participarea activa la curs (50%)
Evaluarea proiectului fotografic (compus din imagine + eseu) care va fi sustinut in ziua examenului (50%)
Bibliografie minimală:
1. ARNHEIM RUDOLF, Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, 1979
2. ARTHUR F. JONES, Introducere in Arta, Lider, 1992
3. - BISTRIȚEANU DAN, Filtre fotografice, Editura Tehnică, București, 1989
4. - CERNEA PAUL, Fiziologie oculară, Editura Medicală, 1986
5. - CONSTANTIN PAUL, Culoare - artă – ambient, Editura Meridiane, 1979.
6. - DABNER DAVID, Grafic design, Editura RAO, 2005
7. - DÎMBOIANU ANTON, Amenajarea locuinței, Editura Tehnică, 1962.
8. - EFIMOV ANDREI V., Cromatica orașului, Moscova, 1990.
9. - ERNST BRUNO, The Eye Beguiled – Optical Illusions, Taschen GmbH, 1992.
10. - GALER MARK, HORVAT LES, Imaginea digitală, Editura Ad Libri, București, 2004.
11. - GOLU M., DICU A., Culoare și comportament, Editura Scrisul Românesc, Craiova 1974.
12. - GOMBRICH E. H., Arta și iluzie, Editura Meridiane, 1973
13. - GRIMLEY CHRIS, LOWE MIMI, Color, Space and Style, Rockport Publishers, 2007.
14. - HOCKNEY DAVID, Știința secretă, Editura RAO, 2007
15. H.A.BOX, T.R. DIPPLE, How to draw and paint succesfully, Thomas &CO Preston
16. - HUȚANU GHEORGHE, De la optica clasică la optica modernă, Ed. Științifică și Enciclopedică, Buc., 1984
17. - IONESCU IULIUS, Lumină și culoare, Editura UAUIM, 2013
18. - ITTEN JOHANNES, VERLANG OTTO MAIER, Kunst der Farbe, Ravensburg, 1967.
19. - LANEYRIE – DAGEN NADEIJE, Pictura – secrete și dezvăluiri, Editura RAO, 2004.
20. - LĂZĂRESCU LIVIU, Culoare în artă, Editura Polirom, 2009
21. LUCIAN RAICU, Grafic si Vizual intre Clasic si Modern, Paideia, 2002
22. - MIHĂIESCU DAN, Limbajul culorilor și al formelor, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980
23. - ORMISTON ROSALIND, ROBINSON MICHAEL, Colour Source Book, Flame Tree Publishing, 2007
Observații:
Cursul are un caracter teoretic si practic ce isi doreste sa dezvolte capacitatea de adaptare pe piata muncii a domeniului studiat (arhitectura de interior si design) prin tehnologia fotografica ce este intr-o permanenta dezvoltare.