SFA-132 Limbajul artelor vizuale

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Studiul formei și ambient
Titulari:
lect. Nadina Pârvu (I5)
lect.dr.arh. Andreea Neacșu (D5)
Obiective:
Limbajul artelor vizuale are ca elemente de bază forma și culoarea. Vitruviu vorbește despre cele trei calități ale arhitecturii: firmitas (rezistența), utilitas (funcționalitatea), venustas (frumusețea). În domeniul nostru, al studiului formei și al culorii, ne concentrăm mai mult atenția asupra ultimei calități, frumusețea, definită cu ajutorul a două elemente: forma și culoarea.
În analiza formei și culorii există mai multe reguli și principii construite în timp, o gramatică a formei și a culorii, a cărei cunoaștere este absolut esențială pentru un profesionist în domeniul vizualității.
Obiectivul general al disciplinei este deci cunoașterea și aplicarea în practica profesională a legilor cromatice, vizuale, compoziționale și semantice ce țin de domeniul artelor vizuale.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să realizeze o compoziție cromatică și grafică aplicând normele teoriei culorii și principiile compoziționale clasice, să descifreze semnele și simbolurile prezente într-o lucrare de grafică, să creeze elemente de design și de amenajare interioară care îmbină tradiția cu modernitatea.

Conținut:
1. Culoarea în arhitectura de interior.
2. Elemente de fizica luminii și culorii utilizate în arhitectura de interior și design.
3. Relația culorii cu componentele geometriei – forma, mărimea, distanța.
4. Noțiuni de teoria culorii aplicate în domeniul arhitecturii de interior și a designului.
5. Compoziția cromatică - Contrastele și armoniile culorii. Aplicații în zona arhitecturii de interior.
6. Principii ale colorismului secolului XX în artele plastice și decorative. Studiu de caz - Impresionismul/ Neoimpresionismul.
7. Arhitectura în viziunea pictorilor.
8. Simboluri și alegorii în pictura medievală.
9. Cromatica tradițională românească - o lecție de teoria culorii.
10. Aplicații ale principiilor cromaticii tradiționale românești în concepția compoziției cromatice a obiectelor tradiționale românești și a designului vestimentar.
11. Semne și simboluri în grafica tradițională românească.
12. Grafica în arta tradițională românească: miniatura și icoana pe sticlă.
13. Decorația în frescă și mozaic: elemente de tehnică, cromatică, compoziție și simbolistică.
14. Elemente de compoziție și percepție în artele vizuale.

Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de imagini.
Mod de evaluare:
Nota se va da pe un eseu grafic cu inserții de text (format 50x70 cm). Acesta va fi realizat pornind de la câteva teme din cele prezentate la curs, teme ce vor constitui criterii de analiză vizuală folosite în realizarea eseului grafic. Ponderea din nota finală: eseul grafic – 75%; susținerea orală a eseului - 25%.
Bibliografie minimală:
• Bernea, Ernest - Civilizația română sătească, Ed. Vremea, București, 2006
• Bernea, Ernest – Îndemn la simplitate, Ed. Vremea, București, 2006
• Bernea, Ernest – Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, Ed. Humanitas, 2005
• Brădean, Traian - Curs de desen, Editura Polirom, 2010
• Brătianu, I. Elisa, Cusături românești – culese de Elisa I. Brătianu, Ed. Institutul de Arte Grafice „Marvan” S.A.R., București, 1943
• Constantin, Paul - Culoare Artă Ambient, Ed. Meridiane, 1979
• Crainic, Adriana Botez, Istoria artelor plastice - Arta modernă și contemporană, Ed. Niculescu, București, 2001
• Dumitran, Ana – Colecția Mușat: O geografie spirituală a icoanei pe sticlă transilvănene, DAR Development Publishing, București, 2018.
• Ișfănoni, Doina, Popoiu, Paula – Costumul românesc de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti, Editura SC ALCOR EDIMPEX SRL, București, 2008
• Itten, Johannes - Art de la couleur, Édition Abrégée, Dessain Et Tolra, 2003
• Lăzărescu , Liviu - Culoarea în artă, Ed. Polirom, 2009
• Păun, Silvia – Identități inedite Italia –România, Editura Tehnică, București, 1996
• Popescu-Vâlcea, Gheorghe – Miniaturi românești, Editura Meridiane, București, 1998.
• Radu, Adrian – Fenomenul Cucuteni în culturile neolitice în spațiul geografic locuit de români, Editura RCR Editorial, București, 2019
• Roșu, Georgeta – Ceramică tradițională din România, Editura SC ALCOR EDIMPEX SRL, București, 2012
Observații:
Cursul urmărește formarea simțului culorii și al echilibrului cromatic, necesar unui arhitect de interior sau designer, precum și a unei culturi de specialitate în domeniul vizual.