SFA-127 Modelare parametrică

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-127 Modelare parametrica.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf. Andreea Iosif
Obiective:
Modelarea parametrica este un concept de actualitate care permite definirea unor forme flexibile, ce pot genera cu usurinta serii formale pentru rafinarea unui anumit design. Cursul este un optional adresat anului 3, si anume acelor studenti deja familiarizati cu modelarea clasica in Rhinoceros si care sunt dispusi sa treaca la nivelul urmator.
Conținut:
1. Introducere in proiectarea parametrica. Lansarea temei.
2. Recapitulare Rhinoceros 3D
3. Introducere in grasshopper, interfata. Componente vizuale scripting. Operatii matematice, operatii geometrice cu puncte si linii
4. Scripting vizual in Grasshopper. Intervale, liste, serii. Conditionari.
5. Scripting vizual în Grasshopper. Strategii de subdiviziune suprafețe. Operatii pe suprafete. Diviziuni. Adnotare
6. Scripting vizual în Grasshopper. Modelare adaptivă. Atractori
7. Scripting vizual avansat în Grasshopper. Export geometrie spre spațiu VR
8. Lansare teme proiect. Discuții posibile abordări

9. Dezvoltarea primelor idei. Discuții documentare și prime idei
10. Stabilirea strategiei pentru fiecare temă
11. Critică intermediară. Evaluarea primelor idei și a potentialului arhitectural
12. Lucru la proiect. Concretizarea ideilor.
13. Lucru la proiect. Prototip final, Discuții de detaliu
Teste export în spațiul VR
14. Predarea finală cu prezentare și notare la proiector
Metoda de predare:
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator.
Mod de evaluare:
INFORMATIILE DETALIATE SI MATERIALELE SUPORT VOR FI POSTATE LA ZI AICI:
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/modelare-parametrica

Evaluarea rezultatelor in sesiunea curenta se va compune din evaluarea activitatii la curs, a temelor si a proiectului final, dupa cum urmeaza:
- Prezenta activă la întâlnirile programate online (minimum 5 prezențe cu camera deschisa, pentru a putea primi notă la curs în sesiunea curentă) (20%)
- Rezolvarea temelor primite la fiecare întâlnire (20%)
- Indeplinirea sarcinilor de proiectare primite in timpul corecturilor la proiect (30%)
- Incorporarea unor metode computationale (care nu pot fi facute manual, de ex. variatii cvasi-aleatoare) in proiect (20%)
- Prezentarea planșelor (10%)
Bibliografie minimală:
BIBLIOGRAFIE:
manual Grasshopper Primer, Second Edition, 2013
LINKURI UTILE:
1/ link download Rhinoceros7 (trial 90 zile)
2/ instructiuni instalare plugins pentru Rhino7 si Grasshopper - Package Manager
3/ tutoriale Rhino
4/ tutoriale Grasshopper
5/ proiectarea parametrica in Mincu, in Romania (idz.ro) si in lume
PAGINA DISCIPLINEI:
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/modelare-parametrica