PID-92 Materiale și tehnologii tradiționale în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
asist.dr.arh. Mihaela Lazăr