PID-92 Materiale și tehnologii tradiționale în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
PID-92 Materiale si tehnologii traditionale in arhitectura de interior.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh. Mihaela Lazăr
Obiective:
 Cunoașterea materialelor și tehnologiilor tradiționale versus cele moderne.
 Capacitatea de a selecta și a utiliza materiale sustenabile în arhitectura de interior.
 Înțelegerea necesității raportării la principiile de proiectare sustenabilă cu materiale sustenabile.
 Învățarea caracteristicilor diferitelor materiale tradiționale și ale tehnicilor de punere în opera.
 Tendințe actuale în utilizarea materialelor sustenabile în arhitectura de interior și a cercetărilor din domeniu.
 Cunoașterea utilizării corecte ale materialelor tradiționale ăn arhitectura de interior și calitățile acestora.
 Acumularea de cunoștințe legate de materialele și tehnicile tradiționale utilizate în arhitectura de interior și adaptarea lor la necesitățile cerințelor de actuale de calitate.
 Însușirea calităților materialelor tradiționale și ănțelegerea subansamblurilor care pun în valoare ambientul interior traditional.
 Dezvoltarea capacității de a face o diferențiere între materialele și tehnicile tradiționale și cele modern, de a compara și de a analiza plusurile și minusurile fiecărui material.
 Dezvoltarea capacității de selecție a materialelor potrivite actualelor tendințe aliniate cu cerințele dezvoltării durabile.

Conținut:
1.Curs introductiv. Definirea problematicii cursului. Interiorul în arhitectura rurală- modelele vernacularului și tehnologiile meșteșugărești. Terminologie, definiții, principii.
2.Pământul material sustenabil- de la material structtural la finisaje interioare tradiționale și moderne. Revenirea în actualitate.
3.Paianta și tencuiala din pământ. Pardoseli, pereți, tavan- tehnici de punere în operă. Vopsitorii (vopsele și pigmenți naturali versuri artificiali)
4.Lemnul în arhitectura de interior. De la lemnul structural la lemnul decorativ.
5.Lemnul ca detaliu. Imbinări traditionale și subansambluri decorative. Pardoseli, pereți, plafon, mobilier.
6.Piatra naturală și piatra artificială
7.Materialele ceramice
8.Materiale compozite
9.Materiale textile
10.Carton și hartie
11.Materialele reciclabile în ahitectura de interior. Ce reciclam și unde folosim?
12.Tendințele actuale și materiale inovative
Metoda de predare:
Prelegeri cu proiecție de imagini, dezbateri de problemă, activități în echipă, exemple practice
Mod de evaluare:
Evaluare continuă și evaluare sumativă la finalul cursului
Bibliografie minimală:
• COWAN, J., Henry; SMITH, R., Peter - THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1988
• DAMÉ, Frederic - Essey for folk Romanian terminology with 300 engravings, Ed.Vestala, București, 2006;
• MOROIANU, Dinu; ȘTEFAN, I., M. - Focul viu, Pagini din istoria invențiilor și descoperirilor românești , Ed. Științifică, București, 1963;
• STEOPOE, AL. - Materiale de construcție, Ed. Tehnică, București, 1965;
• PALLADIO, A. - Patru cărți de arhitectură, ediție îngrijită de arh. R. Bordenache, Ed. Tehnică, Bucurtești, 1957;
• VITRUVIU, P. - Despre arhitectură, ediție tr. Arh. G.M. Cantacuzino, Ed. Academică, RSR, 1964;
• WURM, J. și colectiv - GLASS CONSTRUCTION MANUAL Birkhauser Edition Detail, Basel Boston Berlin 2003;
• *** Encicopedia tehnică ilustrată, Ed. Tehnică, București, 1999;
•ALLEN, EDWARD; IANO, JOSEPH: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Editura: John Wiley and Sons, Inc, 2014
•ANDO, TADAO; HENEGHAN, TOM; PARE, RICHARD : Tadao Ando : The Colours of Light, Editura: London Phaidon, 1996
și materiale documentare în domeniul de interes personal ale cursanților.