UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

ST-39 Estetica și tehnologia metalului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Ana Maria Mortu
Obiective:

Cursul informează studenții asupra materialelor metalice în general și a celor utilizate în construcții și arhitectură în special pornind de la premiza importanței cunoașterii acestora pe baza noțiunilor teoretice privind producerea, proprietățile fizice și chimice specifice ale metalelor și semifabricatelor metalice dar mai ales a calităților estetice ale produselor de arhitectură.
Aceste informații sunt dublate de experiențe practice, considerate ca indispensabile în cultivarea intuiției constructive, a interpretării corecte a formelor de arhitectură dar și a stimulării creativității studenților arhitecti.

Conținut:

1. Metalele. Clasificare. Generalități cu privire la obținere și utilizare pe parcursul timpului. Materie și material;
2. Feroaliaje: fier forjat, fontă și oțeluri. Materie primă, material, tehnologie. Aplicații;
3. Oțeluri aliate: oțelurile inoxidabile. Proprietăți, prelucrare și domeniile de utilizare;
4. Aluminiu: obținere, semifabricate, prelucrare industrială și produse pentru construcții;
5. Cupru și alamă: obținere prin procedee industriale, semifabricate, surse, prelucrări, aplicații;
6. Cositor, zinc și plumb: obținere prin procedee industriale, semifabricate, surse, prelucrări, aplicații;
7. Titan si alte metale rare. Utilizări specifice pentru arhitectură.

Metoda de predare:

Expuneri ilustrate interactiv cu mijloace audio-video, vizite la obiective de profil, prezentare produse de catre producatori

Mod de evaluare:

Examen teoretic si lucrare practica pe parcurs: studiu pe macheta a unui obiect propus din metal/e. Nota finala: max 50% examen si minim 50% activitate pe parcurs: aplicatii practice.

Bibliografie minimală:

Palladio, A., - Patru carti de arhitectura, versiune romaneasca ingr. prof.arh. R. Bordenache, Ed. Tehnica, Bucuresti 1957 cap IV, Despre metale, pp 13-14;
Hatarascu, O., - Metalele in epoca actuala, Ed. Albatros, Bucuresti, 1982;
Cowan,Henry J., Smith Peter R.- The science and Technology of Building materials, Van Nostrad Reinhold, New York, 1988;
Steopoe, Al.- Materiale de constructii, Ed. Tehnica Bucuresti, 1964. Cap "Metalele".

Observații:

Cursul are un caracter preponderent aplicativ si se desfasoara cu antrenarea si sprijinul unor firme si personalitati active in domeniu.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/