SFA-129 Design și publicitate

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FI-D SFA-129 Design si publicitate.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
Cursul reprezintă un parcurs complex alcătuit dintr-un total de 14 sesiuni. Fiecare temă abordată în cadrul cursului contribuie la conturarea unui cadru comprehensiv, pregătind participanții să înțeleagă atât teoriile fundamentale ale designului, cât și aplicarea practică a metodelor specifice profesiei, oferind un cadru cât mai realist prin implicarea designerilor/companiilor specializate în producția si dezvoltarea de produse. Astfel, acest curs încurajează dezvoltarea abilităților atât teoretice cat și practice și însușirea unei perspective strategice, esențiale în lumea dinamică a designului.
Conținut:
Curs Introductiv: O incursiune în lumea designului strategic, prezentând conceptele de bază, obiectivele cursului, exemple din anii anteriori și importanța strategiei în procesul de design.

Repere Istorice: O analiză a evoluției designului strategic la nivel global, cu accent pe mișcările și personalitățile cheie care au influențat direcția acestui domeniu.

Repere Istorice ROMÂNIA: O explorare a evoluției designului strategic în contextul specific al României, evidențiind contribuțiile locale și particularitățile culturale.

Design workshop #1: Prima sesiune practică, unde participanții își pun în aplicare cunoștințele dobândite, abordând provocări specifice și lucrând în echipe pentru a dezvolta soluții creative.

Design/Percepție/Gestalt: Explorarea interacțiunii dintre design, percepție și Gestalt, cu accent pe modul în care aceste elemente influențează modul în care produsele sau serviciile sunt percepute de către consumatori.

Semantica Produsului: O incursiune în semnificațiile și mesajele încorporate în produse prin design, evidențiind importanța comunicării prin estetică și funcționalitate.

Design Corporativ/Manual de brand: Un modul dedicat înțelegerii impactului designului asupra identității corporative, abordând elemente precum logo-uri, culori, grafică, limbaj estetic, pentru putea înțelege relevanța acestor elemente în raport cu regulile care constituie un manual de brand.

Design workshop #2: A doua sesiune practică, cu provocări și exerciții care încurajează gândirea creativă și aplicarea conceptelor discutate în sesiunile anterioare.

Brand Board: O analiză detaliată a procesului de construire a unui brand puternic, cu accent pe elementele cheie ale unui "brand board" și modul în care acestea contribuie la identitatea de brand.

Utilizator și Value Proposition: Identificarea și comunicarea valorilor unice ale unui produs sau serviciu, cu accent pe crearea unei propuneri de valoare puternice pentru clienți.

CMF/Trenduri și oportunități: Ultima sesiune a cursului se concentrează pe aspectele esențiale ale Culorilor, Materialelor și Finisajelor (CMF) în design, explorând tendințele actuale și oportunitățile pe piață. Participanții vor analiza modul în care selecția corespunzătoare a culorilor, materialelor și finisajelor poate influența perceputa valoare a unui produs sau serviciu, precum și modul în care pot fi integrate în strategiile de design. Această sesiune oferă o perspectivă actualizată asupra tendințelor din industrie și deschide discuții despre modul în care acestea pot fi exploatate pentru a crea produse sau servicii competitive și relevante pe piață.

Design Himera: O sesiune provocatoare, explorând conceptul de "Design Himera" și încurajând participanții să gândească dincolo de limitele convenționale pentru a crea soluții inovatoare.

Visual Empathy Mapping: Înțelegerea empatiei vizuale și aplicarea ei în procesul de design, punând accent pe conectarea emoțională a consumatorilor cu produsele sau serviciile.

Design workshop #3: Ultima sesiune practică, unde participanții își aplică cunoștințele acumulate și își dezvoltă abilitățile într-un mediu de lucru creativ.
Metoda de predare:
Curs, prezentări și workshop
Mod de evaluare:
Prezentare de parcurs și finală
Bibliografie minimală:
Karjalainen, T-M. (2006). Semantic Transformation in Design.Communicating Strategic Brand Identity through Product Design References. University of Art and Design Helsinki.
Klaus Krippendorf. (1989). Product Semantics: A Triangulation and Four Design Theories. University of Pennsylvania.
Alexander Osterwalder. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (The Strategyzer Series).Wiley.