PID-142 Atelier design (4.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
FI-D PID-142 Atelier design (4.4).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.artist plastic Gianinio Costinel Georgescu