PID-136 Atelier design (3.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Titulari:
asist.arh.int. Livia Rus
conf.arh. Dan Vucicovici
Colectiv:
asist.arh. Cristina Iliescu, asist.arh. Bogdan Radu
Obiective:
Conceperea unui proiect complex de grafic design

Conținut:
PROMOVARE de PRODUS
Realizarea unei identități grafice și verbale pentru un produs existent: logotip, simbol grafic, slogan publicitar etc.
Integrarea identității create în diferite formule de promovare contemporane: afiș, pagină web și social-media
Metoda de predare:
Prezentarea unor studii de caz și analiza lor critică, discuții, corecturi individuale pe parcursul proiectului
Mod de evaluare:
Evaluare continuă, formativă prin discutii și corecturi; evaluare sumativă după susținerea finală a proiectului: planșe și caiet de studiu
Bibliografie minimală:
-Rudolf ARNHEIM –Arta și percepția vizuală, o psihologie a văzului creator, ed. Meridiane, 1979
-Amy GRAVER, Ben JURA –Best Practices for Graphic Designers, Grids and Page Layouts, Rockport Publishers, 2012
-Ellen LUPTON –Thinking with Type, a Critical Guide for Designers, Writers, Editors and Students, Princeton Architectural Press, 2012
-Philip MEGGS –A History of Graphic Design, John Wiley &Sons Inc., 2012
-Josef MULLER-BROCKMANN –Grid Systems in Graphic Design, Niggli Verlag, 1996