PID-124 Atelier design (1.4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu