PID-121 Atelier design (1.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu