PID-121 Atelier design (1.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Fișa disciplinei:
PID-121 Atelier design (1.2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Obiective:
Configurația, proporția, echilibrul și armonia părților componente reprezintă elementele de limbaj prin care se concretizează acest demers.
Folosirea unor anumite elemente și reguli compoziționale urmărește întotdeauna definirea unui traseu conceptual, expresivitatea și acuratețea acestuia.
În acest context, trama reprezintă elementul de suport, coordonator, al relațiilor ce se vor stabili între elementele compoziției – proporție, ritm, alternanță, etc. - prin investigarea principiilor compoziționale: repetiție, contrast, aliniere, simetrie, asimetrie, prin suprapunere, adiție, substracție, etc., folosind un număr limitat de forme geometrice.
Conținut:
Principiile compoziționale stau la baza oricărei creații de artă, arhitectură sau design.
Compunerea elementelor într-un întreg reprezintă principalul demers al unei creații, în ideea transmiterii unui mesaj, a cărui expresivitate și claritate se structurează într-o compoziție.
Configurația, proporția, echilibrul și armonia părților componente reprezintă elementele de limbaj prin care se concretizează acest demers.
Folosirea unor anumite elemente și reguli compoziționale urmărește întotdeauna definirea unui traseu conceptual, expresivitatea și acuratețea acestuia.
În acest context, trama reprezintă elementul de suport, coordonator, al relațiilor ce se vor stabili între elementele compoziției – proporție, ritm, alternanță, etc. - prin investigarea principiilor compoziționale: repetiție, contrast, aliniere, simetrie, asimetrie, prin suprapunere, adiție, substracție, etc., folosind un număr limitat de forme geometrice.
Aceste forme vor fi create pornind de la o tramă de 9 pătrate de 10x10 cm, ce vor fi secționate și recompuse pentru a genera o compoziție grafică bidimensională
alb-negru, încadrabilă în aceeași tramă.
Acest demers se bazează pe transpunerea grafică a principiilor de bază în proiectarea obiectelor de arhitectură și design, scopul exercițiului reprezentându-l expresivitatea și acuratețea redării compoziției prin mijloace grafice.

Proiectul se va desfășura în 3 faze:
Faza1 – două săptămâni (25% din nota finala)
Se vor preda două panouri 100x70 cuprinzând fiecare 6 compoziții alb-negru

Faza2 – două săptămâni (25% din nota finala)
Se vor preda două panouri 100x70 cuprinzând fiecare 6 compoziții color (6 statice si 6 dinamice)

Faza3 – două săptămâni (25% din nota finala)
Se vor realiza două panouri de 60X60 cm reprezentând două compoziții realizate cu elementele și situațiile cromatice folosite anterior. Cele două compoziții vor fi alcătuite una după principiile simetriei, cealaltă după cele ale asimetriei.
Tehnica de prezentare este tempera, pe carton duplex, tentă plată. Suprafața panourilor va fi acoperită integral.
Metoda de predare:
- corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, documentare de specialitate
Mod de evaluare:
Realizarea proiectului in conformitate cu cerintele temei si obiectivele stabilite individual
Adecvarea solutiei si a realizarii acesteia la cerintele temei
Sustinerea individuala a proiectului
Bibliografie minimală:
- Grid Systems in Graphic Design, autor: Josef Muller-Brockmann, editor: Arthur Niggli;
- Typography: Formation +Transformation, autor: Willi Kunz, editor: Arthur Niggli;
- Typography: Macro and Microaesthetics, autor: Willi Kunz, editor: Arthur Niggli.
- Frutiger, Adrian. 1989, Signs and Symbols, Studio Editions, London.
- Hollis, Richard. 1994, Graphic Design. A Concise History , Thames & Hudson, London.
- Glaser, Milton, 2008, Drawing is Thinking Overlook Press, New York.
- Heller, Steven. 2005, The Education of a Graphic Designer, Allworth Press, New York
- Kimberly, Elam. 2001, Geometry of Design, Princeton Architectural Press, New York
- Müller-Brockmann, Joseph. 1996, Grid Systems in Graphic Design, Niggli, Sulgen
- Mihai Dinu, "Comunicarea" Editura ORIZONTURI (2007);
- Martin Joly, " Introducere in analiza imaginii" editura All (1998);
- Rudolf Arnheim, "Arta si percepția vizuală, o psihologie a văzului creator"
editura Polirom (2011)
- Sean Hall, "This Means This, This Means That: A User's Guide to Semiotics"
editura Laurence King Publishing (2007);
- Ivonne Hasan, „Paul Klee și pictura modernă : Studiu despre textele lui teoretice”,
editura Meridiane, 1999;
- Dabney Townsend, „Introducere în estetică”, editura ALL Educational, 2001;
- Tudor Vianu „Estetica”, editura ORIZONTURI, 2010;
- Matei Călinescu, "Cinci fețe ale modernității" editura POLIROM, 2017;
- Bruno Munari, "Design as Art", editura Penguin Modern Classics, 2008;
- Emil Ruder, Typographie: A Manual of Design, editura Hastings House Daytrips Publishers, 1967;
- Philip Megs, "A history of grafic design", editura John Wiley & Sons, Incorporated, 1998;
- Joseph Muller Brockman, " Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for - - - Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers "
- Willy Kuntz, " Typography: Formation and Transformation: Introduction to Typographic Process", editura National Book Network, 2003;
- Timothy Samara, „Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop”, editura Rockport Publishers, Mar 1, 2003;