DIPLOMA SESSION - International Jury - Visiting Professor Presentation „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Faculty of Architecture, Faculty of Interior Architecture Bucharest 6 - 8 July 2022:

Diploma Session 2022.pdf

Expoziția celor mai bune proiecte de diplomă din anul 2022