ST-8 Construcții din zidărie și beton armat

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Materiale curs

CZB suport curs.pdf (47 MB)

Fișa disciplinei

Departament:
Științe tehnice
Titular:
prof.dr.arh. Rodica Crișan
Limba de predare:
română
Obiective:
- Cunoașterea posibilităților tehnologice de a materializa arhitectura folosind zidăria și betonul.
- Înțelegerea mijloacelor arhitecturale de control al raporturilor între om, clădire și mediu, proprii construcțiilor din zidărie și beton; abilitatea de a utiliza aceste mijloace în proiectarea de arhitectură sustenabilă.
- Cunoașterea valențelor expresive ale zidăriei și betonului în arhitectură.
- Înțelegerea implicațiilor pe care alegerea materialelor și detaliile constructive le au asupra calității și durabilității obiectului de arhitectură materializat.
- Cunoașterea regulilor de bază privind conformarea construcțiilor din zidărie și beton armat.
- Cunoașterea tehnologiei de execuție a construcțiilor din zidărie și beton.
- Cunoașterea modului de transpunere a proiectului în teren.
- Abilitatea de a înțelege și concepe detalii de arhitectură
- Capacitatea de a găsi, selecta și utiliza informația adecvată în raport cu cerințele de temă specifice unei situații concrete de proiectare
- Stăpânirea mijloacelor de comunicare a intenției arhitecturale către constructor prin desen și text.
- Cunoașterea vocabularul tehnic și utilizarea corectă a termenilor de specialitate.
Conținut:
Funcția portantă a zidăriei și rolul apareiajul. Funcția de închidere; comportamentul conservativ al construcțiilor din zidărie și arhitectura „sustenabilă”. Funcția semantică a zidului. Cărămida și piatra în arhitectura secolului 20.
Materiale pentru zidării. Tehnica zidirii. Peretele portant și concepția construcțiilor din zidărie. Planșee. Infrastructura; protecția termică și protecția hidrofugă. Execuția construcțiilor.
Construcții contemporane din zidărie – studii de caz.
Tipuri de construcții din zidărie: construcția din „celule”; construcția din „cutii” înșiruite; construcția cu pereți izolați; construcția cu schelet.
Betonul armat, un material asociat cu modernitatea. Estetica betonului armat.
Tipuri de structuri din b.a. și implicațiile lor arhitecturale. Planșee. Infrastructura; protecția împotriva apei cu presiune hidrostatică.
Pereții de închidere. Termoizolarea. Fluxul termic și difuzia vaporilor; prevenirea condensului interstițial. Problema „punților termice”. Principii de proiectare a clădirilor cu consum redus de energie.
Alcătuirea închiderilor din zidărie și beton armat. Detaliul de travee sc.1/20.
Construcții contemporane din b.a. – studii de caz.
Execuția construcțiilor din b.a.: cofrajele. Betonul aparent.
Betonul prefabricat – repere istorice. Construcții cu pereți portanți integral prefabricați. Scheletul prefabricat. Fațade prefabricate. Actualitatea betonului prefabricat – studii de caz din arhitectura contemporană.
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate cu imagini digitale.
Mod de evaluare:
Test-grilă
Bibliografie minimală:
Crișan, R., Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară Ion Mincu, 2012
Deplazes, A., Constructing Architecture. Birkhauser, Basel, 2005
Herzog, Krippner, Lang, Façade Construction Manual. Birkhäuser, Basel, 2004
Knaack, U. et al, Façades. Principles of Construction. Birkhäuser, 2014