ST-16 Proiect tehnologie arhitecturală (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1P | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu
Colectiv:
conf.dr.arh. Gabriel Negoescu, conf.dr.arh. Gabriela Mindu, lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu, lect.dr.arh. Ana Maria Mortu, lect.dr.arh. Ana Botez, lect.dr.arh. Laura Dobrescu, asistenți, cadre didactice asociate
Obiective:

Integrarea cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul diverselor discipline din profilul Catedrei de Științe Tehnice și aplicarea lor practică în proiectarea unui obiect de arhitectură, având ca disciplină ordonatoare cursul Fizica construcțiilor I.
Dobândirea capacității de a menține sub control raportul dintre cerințele tehnologice și cele arhitecturale, de ansamblu și de detaliu, și de a le coordona într-un unic demers coerent, apt să facă posibilă realizarea efectivă a construcției, punând accent asupra aspectelor ce privesc relația clădirii cu mediul ambiant.
Dobândirea cunoștințelor necesare estimării necesarului de energie pentru o clădire și abilitatea de a spori, prin mijloace arhitecturale, eficiența energetică a unei clădiri.

Conținut:

Se propune studiul unei clădiri proiectate anterior la Atelier (locuințe colective), din punct de vedere al parametrilor ce îi definesc EFICIENȚA ENERGETICĂ, în raport cu prevederile legislației naționale în vigoare și Directivele CEE, integrând astfel în activitatea de proiectare cunoștințele dobândite la cursul ‘Fizica construcțiilor’.
Din acest punct de vedere, este analizat impactul pe care geometria construcției (atât în plan cât și ca volum), caracteristicile termotehnice ale fiecărei componente a anvelopantei și caracteristicile amplasamentului le au asupra consumului de energie termică în utilizare.
Totodată studiul de specialitate solicită studenților optimizarea eficienței energetice a clădirii proiectate, utilizând mijloacele arhitecturale adecvate.
Rezultatul studiului complex se materializează într-o suită de detalii constructive ce ilustrează rezolvarea anvelopantei clădirii studiate, în principalele noduri care o definesc.

Metoda de predare:

Activitatea de îndrumare este asigurată de colective de specialiști, cadre didactice din cadrul CST și colaboratori externi; activitatea include prezentări tematice, consultații la planșetă și discuții colective la panou.

Mod de evaluare:

Prima etapă a evaluării o constituie analiza și comentarea proiectelor predate în atelier. Evaluarea finală se realizează de către un juriu și are în vedere următoarele criterii: corectitudinea rezolvării diverselor cerințe de specialitate și integrarea lor într-o concepție arhitecturală de calitate, la nivel de detaliu și de ansamblu; consecvența concepției arhitecturale în raport cu faza paralelă de proiectare; calitatea și consistența documentării tehnice personale; profesionalitatea demonstrată în cadrul consultațiilor; logica și claritatea pieselor scrise și desenate predate.

Bibliografie minimală:

WATSON AND LABS - Climatic Building Design;
Cursuri UAUIM - Fizica construcțiilor, Finisaje, Construcții;
Seria de normative și ghiduri de proiectare C107;
Prospecte și cataloage de firme;
Reviste (Detail, T&A, DBZ etc).
www.bicau.ro

modifică