SP6-4 Proiect diplomă

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 20

Fișa disciplinei

Titular:
Decanat Facultatea de Arhitectură
Limba de predare:
română
Obiective:
Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic însușit, pentru a rezolva o situație concretă de proiectare și pentru a argumenta în mod convingător rezolvarea propusă.
Demonstrarea cumulativă a competențelor specifice calificării de arhitect printr-un exercițiu de sinteză realizat în condiții de autonomie și susținut în fața unui juriu pluridisciplinar.
Conținut:
Pe baza studiului de fundamentare (prediploma) și a recomandărilor formulate de comisie, studentul elaborează proiectul unui obiect de arhitectură, în relație cu contextul său, natural și construit. In cadrul clădirii proiectate se va urmări coerența criteriilor estetice, funcționale și tehnice; în particular, se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală, cu referire la impactul clădirii asupra mediului, comunității și economiei.
Conținutul minimal al proiectului de diplomă:
1. Sinteza demersului și schemele conceptuale.
2. O "declarație de intenție" (cca 1000 cuvinte) în română și în engleză (sau franceză), care să exprime sintetic poziția studentului față de temă și demersul conceptual al proiectului.
3. Prediploma (cea originală + planșele refăcute în urma recomandărilor comisiei).
4. Plan de situație - 1/500, 1/1000 etc.
5. Toate planurile diferite, fațadele și secțiunile caracteristice - 1/50,1/100, 1/200 - în funcție de mărimea proiectului.
6. Detaliu de plan (cca. 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului și o secțiune prin aceeași zonă, redactată la nivel de proiect de execuție, sc. 1/50.
7. Detaliu de travee caracteristică (secțiune verticală, secțiuni orizontale diferite, elevație), sc. 1/20.
8. Detalii de arhitectură semnificative, sc. 1/5 - 1/1.
9. Două perspective la nivelul ochiului (interioară și exterioară), redactate în tehnici tradiționale.
10. Machetă de clădire.
Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înțelegere a proiectului.
Conținutul proiectului și scara pieselor desenate se stabilesc de student cu consultarea îndrumătorului, funcție de complexitatea și mărimea intervenției.
Metoda de predare:
Studiu individual cu îndrumare pluridisciplinară.
Mod de evaluare:
Validarea proiectului de către îndrumător condiționează susținerea lui publică în comisie.
Susținerea proiectului de diplomă în fața unui juriu pluridisciplinar cu componență internațională.
Bibliografie minimală:
Sarcina selectării bibliografiei relevante pentru cazul studiat revine studentului.