SP6-3 Prediplomă

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 5
Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Limba de predare:
română
Obiective:
Indeplinirea unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie. Utilizarea nuanțată și pertinentă a cunoștințelor și abilităților dobândite anterior, precum și a unor criterii și metode de evaluare adecvate unei situații concrete, pentru a formula judecăți de valoare, a lua decizii de proiectare și a le comunica în mod convingător.
Conținut:
Elaborarea conceptului viitorului proiect de diplomă și argumentarea lui prin interpretarea corelată a informațiilor furnizate de diferite categorii de analize referitoare la amplasament, în relație cu programul arhitectural avut în vedere. Conținutul minimal al studiului de fundamentare (prediploma): 1. Analiza critică a datelor de temă. 2. Analize de amplasament, cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect. 3. Studiu urbanistic local (echivalent plan urbanistic zonal sau de detaliu) – la scara cerută de anvergura subiectului. 4. Scheme conceptuale ale intervenției arhitecturale propuse (exprimarea grafica a ideii arhitectural-urbanistice, ca rezultantă a analizelor efectuate). 5. Piesele necesare înțelegerii intervenției arhitecturale care se propune (planuri, secțiuni, desfășurări) – reprezentare schematică (cu eventuale variante posibile) la o scară care să permită înțelegerea intențiilor arhitecturale (1/1000, 1/500, 1/200). 6. Date tehnico-economice. 7. Macheta de sit - la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000). 8. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înțelegere a demersului și a ideii proiectului.
Metoda de predare:
Studiu individual cu indrumare.
Mod de evaluare:
Validarea studiului de catre indrumator conditionează susținerea prediplomei în fața comisiei. Susținerea prediplomei (studiului de fundamentare a proiectului de diplomă) în fața unei comisii.
Bibliografie minimală:
Sarcina selectării bibliografiei relevante pentru cazul studiat revine studentului.