SP6-2 Disertație

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3L | Credite ECTS: 5
Titular:
Decanat Facultatea de Arhitectură
Limba de predare:
română
Obiective:
Aplicarea cunoștințelor și abilităților dobândite într-un exercițiu de sinteză aferent unui caz concret.
Demonstrarea competențelor profesionale și transversale referitoare la capacitatea de cercetarea independentă și redactare a unui text științific în domeniul arhitecturii.
Conținut:
Studenții întocmesc o lucrare științifică (cca 10 000 de cuvinte) cu o temă aleasă din orice arie disciplinară a arhitecturii: teoria arhitecturii, urbanism, conservarea patrimoniului arhitectural, tehnologie arhitecturală etc.
Tema lucrării se stabilește de către student împreună cu îndrumătorul său; alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul fundamentării teoretice a proiectului de diplomă.
Prin conținutul ei, lucrarea de disertație trebuie să demonstreze cunoașterea științifică a temei abordate, să evidențieze stadiul cunoașterii în domeniul studiat și să cuprindă elemente de cercetare științifică originală a temei abordate, precum și modalități concrete de validare a acestora prin studiul de caz reprezentat de proiectul de diplomă.
Metoda de predare:
Studiu individual îndrumat.
Mod de evaluare:
Validarea lucrării de către îndrumător condiționează acceptarea ei pentru evaluarea finală.
Evaluarea lucrării scrise predate și a susținerii ei orale în fața unei comisii.
Bibliografie minimală:
Eco, Umberto: "Cum se face o teză de licență", Ed. Pontica, Constanța, 2000
Gibaldi, Joseph: "MLA Handbook for Writers’of Research Papers", 7th edition, MLA, 2009
Murray, Rowena: "How to Write a Thesis", Open University Press, 2006
Russey, William E.; Ebel, Hans Friedrich; Bliefert, Claus: "How to Write a Successful Science Thesis: The Concise Guide for Students", Wiley-VCH, 2006
Șerbănescu, Andra: "Cum se scrie un text", Ed. Polirom, Iași, 2001
http://www.howtowriteadissertation.co.uk/